TH 2022

TH 2022
Ngày đăng: 11/09/2023 10:45:00:AM | 102
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2022

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  26-02-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 26-02-2022

  Xem chi tiết >>

  16-04-2022

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CB NGÀY 16-04-2022

  Xem chi tiết >>

  10-05-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10-05-2022

  Xem chi tiết >>

  25-05-2022

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 25-05-2022

  Xem chi tiết >>

  30-06-2022

  THÔNG BÁO KẾT QUA THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTTCB NGÀY 30-06-2022

  Xem chi tiết >>

  01-08-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 01-08-2022

  Xem chi tiết >>

  13,15 THÁNG 09 NĂM 2022

  KẾT QUẢ THI UDCNTTCB THI NGÀY 13,15 THÁNG 09 NĂM 2022

  Xem chi tiết >>

  26,28-10-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN THI NGÀY 26,28-10-2022

  Xem chi tiết

  29-11-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 29-11-2022

   

  Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra