TH 2019

TH 2019
Ngày đăng: 11/09/2023 10:41:00:AM | 241
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2019

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

   

  08-05-2019

  Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 08-05-2019

  Xem chi tiết >>

  10-05-2019

  Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 10-05-2019

  Xem chi tiết >>

  04-06-2019

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 04-06-2019

  Xem chi tiết >>

  05/07/2019

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 05/07/2019

  Xem chi tiết >>

  06-08-2019

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 06-08-2019

  Xem chi tiết >>

  06,07-09-2019

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 06,07-09-2019

  Xem chi tiết >>

  10-10-2019

  Kết quả thi UDCNTTCB ngày 10-10-2019

  Xem chi tiết >>

  04,06-11-2019

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 04,06-11-2019

  Xem chi tiết >>

  14-12-2019

  Kết quả thi Ứng dụng CNTT CB ngày 14-12-2019

  Xem chi tiết >>

   

   

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra