TH 2018

TH 2018
Ngày đăng: 11/09/2023 10:40:00:AM | 15
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2018

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  18, 19-05-2018

  Kết quả thi UDCNTT cơ bản ngày 18, 19-05-2018

  Xem chi tiết >>

   

  09-06-2018 (Cơ sở 2)

  Kết quả thi UDCNTT cơ bản ngày 09-06-2018 (Cơ sở 2)

  Xem chi tiết >>

  15-06-2018

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 15-06-2018

  Xem chi tiết >>

   

   

  16-07-2018

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 16-07-2018

  Xem chi tiết >>

   

  02-08-2018

  Kết quả thi UDCNTT cơ bản ngày 02-08-2018

  Xem chi tiết >>

  27-08-2018

  Kết quả thi UDCNTTCB ngày 27-08-18

  Xem chi tiết >>