[Đoàn Hội] Đoàn công tác của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thăm và động viên các sinh viên Trường tham gia hoạt động Chiến dịch Mùa hè xanh 2023

[Đoàn Hội] Đoàn công tác của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thăm và động viên các sinh viên Trường tham gia hoạt động Chiến dịch Mùa hè xanh 2023
Ngày đăng: 01/08/2023 14:35:00:PM | 72
 Mục lục bài viết

  Ngày 24/7/2023, Đoàn công tác ca Trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường TP. H Chí Minh đã t chc chuyến đi thăm và động viên các sinh viên Trường tham gia hot động Chiến dch Mùa hè xanh 2023 ti mt trn xã Phú Đông, Phú Tân huyn Tân Phú Đông tnh Tin Giang

  Đoàn công tác ca Nhà trưởng do PGS. TS Lê Hoàng Nghiêm- Phó Hiu trưởng Nhà trường là trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và gi nhng phn quà ca Lãnh đạo Trường đến các bn sinh viên ca Nhà trường đang trin khai các hot động tình nguyn ti địa phương.


   

  Trong chuyến công tác Nhà trường và BCH Đoàn cơ s Công ty Tài nguyên và Môi trường min Nam cũng đã trao các sut hc bng, quà tng và kinh phí sa cha nhà cho các gia đình, các em nh có hoàn cnh khó khăn ca địa phương.

  Chúc các bn sinh viên chiến sĩ Mùa hè xanh ca HCMUNRE hoàn thành tt nhim v, sc kho, vui v và có mt mùa hè xanh tht ý nghĩa.

  (Ngun hình nh: Phòng Công tác sinh viên và Đoàn Thanh niên Trường)

  Thông tin thêm v hot động Chiến dch mùa hè xanh 2023:

  Đội hình công tác Chiến dch Mùa hè xan 2023 ca HCMUNRE gm 60 chiến sĩ (trong đó có 30 chiến sĩ thường trc), địa bàn hot động là 2 xã Phú Đông, Phú Tân huyn Tân Phú Đông tnh Tin Giang

  Đây là hot động thường niên ca Nhà trường trong các năm qua hướng ti cng đồng và xã hi. Ti các địa bàn vùng vùng sâu, vùng xa, các bn sinh viên chiến sĩ Mùa hè xanh ca Nhà Trường đã trin khai các hot động vì cng đồng,, chung sc cùng các địa phương làm tt công tác xã hi, ci thin cht lượng đời sng tinh thn ca người trên địa bàn!

  Một số hình ảnh của chuyến công tác:

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật