[Công đoàn] Hội thao truyền thống năm 2023 do Công đoàn Khối Cơ sở Bộ TNMT

[Công đoàn] Hội thao truyền thống năm 2023 do Công đoàn Khối Cơ sở Bộ TNMT
Ngày đăng: 31/07/2023 16:48:00:PM | 132
 Mục lục bài viết

    Công đoàn Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tham gia Hội thao truyền thống năm 2023 do Công đoàn Khối Cơ sở Bộ TNMT tổ chức!

    Đoàn vận động viên của Trường đã dành được nhiều giải thưởng tất cả các nội dung tham gia thi đấu.

    Chúc mừng Hội thao đã thành công tốt đẹp

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật