CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngày đăng: 25/01/2024 00:47:00:AM | 228
 Mục lục bài viết

  HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA MÔI TRƯỜNG
  (CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 6/2024)

  I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  NGÀNH  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường

  Chương Trình Khung Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Phiên bản 2013

  Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Phiên bản 2017 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Phiên bản 2018 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Phiên bản 2020 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Phiên bản 2022 Tải file dạng PDF   
  Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường

  Chương Trình Khung Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường Phiên bản 2013

  Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường Phiên bản 2016 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường Phiên bản 2017 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường Phiên bản 2018 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường Phiên bản 2020 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Chuyên ngành Môi trường Sức khỏe và An toàn Phiên bản 2020 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Chuyên ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường Đô thị Phiên bản 2020 Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi Trường Phiên bản 2022 Tải file dạng PDF   
  Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

  Chương Trình Khung Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước Phiên bản 2013

  Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước Phiên bản 2017 Tải file dạng PDF 
  Chương Trình Khung Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước Phiên bản 2020 Tải file dạng PDF 
  Chương Trình Khung Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước Phiên bản 2022 Tải file dạng PDF 
  Chuyên ngành Quá trình thiết bị và điều khiển

  Chương Trình Khung Chuyên ngành Quá trình thiết bị và điều khiển Phiên bản 2017

  Tải file dạng PDF   
  Chương Trình Khung Chuyên ngành Quá trình thiết bị và điều khiển Phiên bản 2020 Tải file dạng PDF   
  Quyết định 699 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo đại học cấp bằng cử nhân và kỹ sư Điều chỉnh chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo đại học cấp bằng cử nhân và kỹ sư Tải file dạng PDF   

  II. NHÂN SỰ CƠ HỮU

  NGÀNH ĐÀO TẠO

  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

  Phụ trách ngành

  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

  Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  Bộ môn Cấp thoát nước

  Trưởng ngành

  TS. Huỳnh Thị Ngọc Hân    

  PGS.TS. Nguyễn Lữ Phương    

  TS. Nguyễn Huy Cương   

  Giảng viên cơ hữu ngành

  PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm    

  PGS.TS. Nguyễn Lữ Phương    

  PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà   

  (Học vị TS)

  PGS.TS. Tôn Thất Lãng    

  TS. Huỳnh Anh Hoàng    

  TS. Trần Vĩnh Thiện    

   

  TS. Thái Phương Vũ    

  TS. Trần Quốc Bảo    

  TS. Nguyễn Huy Cương    

   

  TS. Huỳnh Thị Ngọc Hân    

  TS. Trần Hậu Vương   

  TS. Đinh Thị Thu Hà    

   

  TS. Trần Thanh Tâm    

  TS. Nguyễn Thị Phương Lệ Chi    

  TS. Đỗ Hải Sâm   

   

  TS. Nguyễn Phan Khánh Thịnh
  (Đang làm Postdoc tại Hàn Quốc)

   

  TS. Nguyễn Thị Phương Lệ Chi  

   

  PGS.TS. Lê Văn Lữ
  (nghỉ hưu 2023)

   

  TS. Trần Duy Hải    

  (Học vị ThS)

   

   

  8 ThS

  Thỉnh giảng

   

  PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn    

   

  GV thuộc Khoa/Phòng ban khác

  PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân

  PGS.TS. Đinh Thị Nga    

  TS. Nguyễn Thị Phương Thảo   

   

   

   

  TS. Trần Ký

  Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước 

  STT

  Họ tên

  Học hàm - học vị

  Khoa

  Năm sinh

  Ghi chú

  1

  Nguyễn Huy Cương 

  TS

  MT

  1980

  Trưởng ngành

  2

  Nguyễn Thị Vân Hà 

  PGS.TS

  MT

  1969

   

  3

  Trần Vĩnh Thiện 

  TS

  MT

  1964

   

  4

  Đinh Thị Thu Hà 

  TS

  MT

  1983

   

  5

  Đỗ Hải Sâm 

  TS

  MT

  1987

   

  6

  Nguyễn Thị Phương Lệ Chi

  TS

  MT

  1989

   

  7

  Trần Duy Hải

  TS

  MT

  1987

   

  8

  Trần Ký

  TS

  TNN

  1966

   

  9

  Nguyễn Thị Phương Thảo

  TS

  TNN

  1982

   

  Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  STT

  Họ tên

  Học hàm - học vị

  Khoa

  Năm sinh

  Ghi chú

  1

  Nguyễn Lữ Phương 

  PGS.TS

  MT

  1979

  Trưởng ngành

  2

  Nguyễn Thị Vân Hà 

  PGS.TS

  MT

  1969

   

  3

  Huỳnh Anh Hoàng

  TS

  MT

  1972

   

  4

  Trần Quốc Bảo

  TS

  MT

  1973

   

  5

  Trần Hậu Vương

  TS

  MT

  1980

   

  6

  Đinh Thị Nga

  PGS.TS

  VNCPTBV

  1983

   

  7

  Nguyễn Thị Phương Lệ Chi 

  TS

  MT

  1989

   

  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

  STT

  Họ tên

  Học hàm - học vị

  Khoa

  Năm sinh

  Ghi chú

  1

  Huỳnh Thị Ngọc Hân 

  TS

  MT

  1983

  Trưởng ngành

  2

  Lê Hoàng Nghiêm

  PGS.TS

  MT

  1972

   

  3

  Tôn Thất Lãng 

  PGS.TS

  MT

  1962

   

  4

  Thái Phương Vũ 

  TS

  MT

  1974

   

  5

  Đinh Thị Nga

  PGS.TS

  VNCPTBV

  1983

   

  6

  Trần Thanh Tâm 

  TS

  MT

  1989

   

  7

  Nguyễn Phan Khánh Thịnh 

  TS

  MT

  1987

  Postdoc tại Hàn Quốc

  8

  Lê Văn Lữ 

  PGS.TS

  MT

  1971