HỖ TRỢ SINH VIÊN

HỖ TRỢ SINH VIÊN
Ngày đăng: 25/01/2024 03:21:00:AM | 48
 Mục lục bài viết

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ CHO SINH VIÊN CẬP NHẬT MỚI

  * Những điều cần biết cho sinh viên Khoa Môi Trường:

  - Năm học 2016-2017: Tải file dạng PDF   

  - Năm học 2017-2018: Tải file dạng PDF  

  * Sổ tay học tập sinh viên:

  - Sổ tay học tập sinh viên Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Phiên bản 2016: 

  Tải file dạng PDF    

  - Sổ tay học tập sinh viên Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Phiên bản 2018: 

  Tải file dạng PDF    

  - Sổ tay học tập sinh viên Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Phiên bản 2020: 

  Tải file dạng PDF