TA 2024

TA 2024
Ngày đăng: 29/01/2024 02:12:00:AM | 33
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2024

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  15/01/2024 KẾT QUẢ THI CẤP CN TIẾNG ANH

  Xem chi tiết >>

  15, 16/04/2024 KẾT QUẢ THI CẤP CN TIẾNG ANH

  Xem chi tiết >>

  17, 18/05/2024
  KẾT QUẢ THI CẤP CN TIẾNG ANH

  Xem chi tiết >>

  21/06/2024
  KẾT QUẢ THI CẤP CN TIẾNG ANH

  Xem chi tiết >>

     

  Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra