TA 2022

TA 2022
Ngày đăng: 29/01/2024 01:47:21:AM | 13
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2022

  Ngày Thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  22-01-2022

  Kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 22-01-2022

   

  Xem chi tiết >>

  27-02-2022

  kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 27-02-2022

   

  Xem chi tiết >>

  16-04-2022

   

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 16-04-2022

   

  Xem chi tiết >>

  19-6-2022

   

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 19-6-22

   

  Xem chi tiết >>

  16-07-2022

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 16-07-2022

   

  Xem chi tiết >>

  23-08-2022

  kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 23-08-2022

   

  Xem chi tiết >>

  10-09-2022

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỰC TOEIC 450+) NGÀY 10-09-2022

   

  Xem chi tiết >>

  03-10-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬ TIẾNG ANH ( DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 03-10-2022

  Xem chi tiết >>

  14-12-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 14-12-2022

  Xem chi tiết >>