TA 2022

TA 2022
Ngày đăng: 29/01/2024 01:47:00:AM | 75
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2022

  Ngày Thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  22-01-2022

  Kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 22-01-2022

   

  Xem chi tiết >>

  27-02-2022

  kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 27-02-2022

   

  Xem chi tiết >>

  16-04-2022

   

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 16-04-2022

   

  Xem chi tiết >>

  19-6-2022

   

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 19-6-22

   

  Xem chi tiết >>

  16-07-2022

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 16-07-2022

   

  Xem chi tiết >>

  23-08-2022

  kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+) ngày 23-08-2022

   

  Xem chi tiết >>

  10-09-2022

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THỰC TOEIC 450+) NGÀY 10-09-2022

   

  Xem chi tiết >>

  03-10-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬ TIẾNG ANH ( DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 03-10-2022

  Xem chi tiết >>

  14-12-2022

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 14-12-2022

  Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra