TA 2017

TA 2017
Ngày đăng: 29/01/2024 02:06:00:AM | 11
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2017

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  05-01-2017

  Kết quả kiểm tra Tiếng anh ngày 05-01-2017

  Xem chi tiết >>

  30,31-3-2017

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIN HỌC B NGÀY 30,31-3-2017

  Xem chi tiết >>

  27, 28-4-2017

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B NGÀY 27, 28-4-17

  Xem chi tiết >>

  10-06-2017 tại Cơ sở 2

  Kết quả kiểm tra Anh văn trình đồ B ngày 10-06-2017 tại Cơ sở 2

   

  Xem chi tiết >>

  09-07-2017

  Kết quả kiểm tra Anh văn trình độ B ngày 09-07-2017

  Xem chi tiết >>