TA 2023

TA 2023
Ngày đăng: 29/01/2024 01:39:00:AM | 15
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2023

  Ngày Thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  26,27,28-4-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 26,27,28-4-23

  Xem chi tiết >>

  30-05-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH (DẠNG THỰC TOEIC 450+ NỘI BỘ) NGÀY 30-05-2023

  Xem chi tiết >>

  24-7-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 24-7-2023

   

  Xem chi tiết >>

  03-08-2023

   

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH THI NGÀY 03-08-2023

   

  Xem chi tiết >>

  24-8-2023

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 24-8-2023

  Xem chi tiết >>

  25-9-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 25.9.2023 

  Xem chi tiết >>

  06-10-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THƯC TOEIC 450+) NGÀY THI 06-10-2023

  Xem chi tiết >>

  4, 15-11-2023

  Thông báo kết quả thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) ngày 14, 15-11-2023

  Xem chi tiết >>

  13-12-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 13-12-2023

  Xem chi tiết >>