TA 2023

TA 2023
Ngày đăng: 29/01/2024 01:39:00:AM | 45
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2023

  Ngày Thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  26,27,28-4-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 26,27,28-4-23

  Xem chi tiết >>

  30-05-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH (DẠNG THỰC TOEIC 450+ NỘI BỘ) NGÀY 30-05-2023

  Xem chi tiết >>

  24-7-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 24-7-2023

   

  Xem chi tiết >>

  03-08-2023

   

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH THI NGÀY 03-08-2023

   

  Xem chi tiết >>

  24-8-2023

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH (DẠNG THỨC TOEIC 450+) NGÀY 24-8-2023

  Xem chi tiết >>

  25-9-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 25.9.2023 

  Xem chi tiết >>

  06-10-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA (DẠNG THƯC TOEIC 450+) NGÀY THI 06-10-2023

  Xem chi tiết >>

  4, 15-11-2023

  Thông báo kết quả thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) ngày 14, 15-11-2023

  Xem chi tiết >>

  13-12-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH NGÀY 13-12-2023

  Xem chi tiết >>
  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra