TA 2020

TA 2020
Ngày đăng: 29/01/2024 01:52:07:AM | 19
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2020

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  09-01-2020

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (dạng thực Toeic) ngày 09-01-2020

   

  Xem chi tiết >>

  25-07-2020

  Điểm kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 25-07-2020

  Xem chi tiết >>

  18-08-2020

  Kết quả kiểm tra chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra(dạng thức Toeic) ngày 18-08-2020

   

  Xem chi tiết >>

  17-09-2020

  Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh ( dạng thức Toeic)  ngày 17-09-2020

   

  Xem chi tiết >>

  21-11-2020

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (dạng thức Toeic) ngày 21-11-2020

   

  Xem chi tiết >>

  17-12-2020

  Kết quả kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 17-12-2020

   

  Xem chi tiết >>