TA 2020

TA 2020
Ngày đăng: 29/01/2024 01:52:07:AM | 72
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2020

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  09-01-2020

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (dạng thực Toeic) ngày 09-01-2020

   

  Xem chi tiết >>

  25-07-2020

  Điểm kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 25-07-2020

  Xem chi tiết >>

  18-08-2020

  Kết quả kiểm tra chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra(dạng thức Toeic) ngày 18-08-2020

   

  Xem chi tiết >>

  17-09-2020

  Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh ( dạng thức Toeic)  ngày 17-09-2020

   

  Xem chi tiết >>

  21-11-2020

  Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (dạng thức Toeic) ngày 21-11-2020

   

  Xem chi tiết >>

  17-12-2020

  Kết quả kiểm tra Tiếng anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic) ngày 17-12-2020

   

  Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra