TA 2016

TA 2016
Ngày đăng: 29/01/2024 02:11:00:AM | 140
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2016

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  09/01/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CCQG TIẾNG ANH B NGÀY 09/01/2016

  Xem chi tiết >>
  10/04/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ ANH VĂN B NGÀY 10/04/2016

  Xem chi tiết >>

  05-06-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn B ngày 05-06-2016

  Xem chi tiết >>

  24-05-2016

  Kết quả kiểm tra chứng chỉ Anh văn B ngày 24-05-2016

  Xem chi tiết >>

  07-08-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn trình độ B ngày 07-08-2016

  Xem chi tiết >>

  02-10-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn ngày 02-10-2016

  Xem chi tiết >>

  04-12-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn B ngày 04-12-2016

  Xem chi tiết >>

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra