TA 2016

TA 2016
Ngày đăng: 29/01/2024 02:11:00:AM | 13
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI NGOẠI NGỮ NĂM 2016

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  09/01/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CCQG TIẾNG ANH B NGÀY 09/01/2016

  Xem chi tiết >>
  10/04/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ ANH VĂN B NGÀY 10/04/2016

  Xem chi tiết >>

  05-06-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn B ngày 05-06-2016

  Xem chi tiết >>

  24-05-2016

  Kết quả kiểm tra chứng chỉ Anh văn B ngày 24-05-2016

  Xem chi tiết >>

  07-08-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn trình độ B ngày 07-08-2016

  Xem chi tiết >>

  02-10-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn ngày 02-10-2016

  Xem chi tiết >>

  04-12-2016

  Kết quả kiểm tra Anh văn B ngày 04-12-2016

  Xem chi tiết >>