THÔNG BÁO Về Mức thu học phí và thời gian Học lại học kỳ hè, học kỳ 3 năm học 2021-2022 các môn thuộc khoa Hệ thống thông tin và viễn thám.

THÔNG BÁO Về Mức thu học phí và thời gian Học lại học kỳ hè, học kỳ 3 năm học 2021-2022 các môn thuộc khoa Hệ thống thông tin và viễn thám.
Ngày đăng: 22/07/2022 00:00:00:AM | 80
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO

  Về Mức thu học phí và thời gian Học lại học kỳ hè, học kỳ 3 năm học 2021-2022

  các môn thuộc khoa Hệ thống thông tin và viễn thám.

  1. Mức học phí các môn học

  STT

  LỚP

  TÊN MÔN HỌC

  SỐ TC

  KHOA KTTN, QTKD

  KHOA HTTT&VT VÀ KHOA KHÁC

  ĐƠN GIÁ

  THÀNH TIỀN

  ĐƠN GIÁ

  THÀNH TIỀN

  1

  HL17_DH_MS

  Mạch số

  3LT

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

  2

  HL17_DH_TRR

  Toán rời rạc

  3 LT

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

  3

  HL17_DH_KTXLAVT

  Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh

  2 LT

        263.000

        526.000

           314.000

            628.000

  HL17_DH_CSDL3TC

  Cơ sở dữ liệu

  2 LT, 1TH

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

  5

  HL17_DH_CSDLDC

  Cơ sở dữ liệu đại cương

  2 LT

        263.000

        526.000

           314.000

            628.000

  6

  HL17_DH_GISDC

  GIS đại cương

  2 LT

        263.000

        526.000

           314.000

            628.000

  7

  HL17_DH_AVCN

  Anh văn chuyên ngành

  3 LT

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

  8

  HL17_DH_XLTHLS

  Xử lý tín hiệu và lọc số

  2 LT

        263.000

        526.000

           314.000

            628.000

  9

  HL17_DH_CTDLGT

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  3 LT

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

  10

  HL17_DH_HQTCSDL

  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  2 LT, 1TH

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

  11

  HL17_DH_LTCB

  Lập trình cơ bản

  2 LT, 1TH

        263.000

        789.000

           314.000

            942.000

   

  1. Thời gian và hình thức đóng học phí:
  • Thời gian đóng học phí: Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 22/7/2022
  • Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản

  + Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM

  + Số tài khoản: 1604.201.031.704

  + Tại ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Phú Nhuận, Tp.HCM

  + Nội dung chuyển khoản: HOTEN, MSSV,  LOP HOC HE

  (Ví dụ: NGUYEN VAN A, 0850040001, HL17_DH_HQTCSDL)

  Lưu ý:

  • Sinh viên đóng học phí đúng số tiền, số tài khoản và điền đầy đủ đủ nội dung chuyển khoản. Không đóng qua hệ thống ATM
  • Những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định sẽ bị xử lý theo Quy chế nhà trường.
  • Sau khi hoàn thành đóng học phí học lại, sinh viên cập nhật thông tin vào link https://forms.gle/dx1pW6Mg7YuQzbXM9