Thông báo tổ chức chấm báo cáo Đồ án Công nghệ phần mềm Học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo tổ chức chấm báo cáo Đồ án Công nghệ phần mềm Học kỳ 1 năm học 2021-2022
Ngày đăng: 16/02/2022 00:00:00:AM | 80
 Mục lục bài viết

  Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám thông báo về việc tổ chức báo cáo Đồ án công nghệ phần mềm học kỳ 1 năm học 2021-2022

  Thời gian: 7 giờ 30 ngày 19 tháng 2 năm 2022

  Địa điểm: Online, dùng Microsoft Teams.

  Sinh viên đăng nhập Microsoft Team bằng email đã dùng để đăng ký làm đồ án và kiểm tra phòng báo cáo, mọi chi tiết liên hệ qua email: congnghethongtin.tnmt@gmail.com

  Xem danh sách sinh viên theo hội đồng chấm báo cáo tại đây:

  Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KgYW0Xto4OE4bqVVPK2YWurw6-8t-_ie/edit?usp=sharing&ouid=118435173974867057856&rtpof=true&sd=true