Thông báo họp giới thiệu và đăng ký chuyên ngành đào tạo cho sinh viên khóa 08

Thông báo họp giới thiệu và đăng ký chuyên ngành đào tạo cho sinh viên khóa 08
Ngày đăng: 17/12/2021 00:00:00:AM | 78
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO

  V/v Họp giới thiệu chuyên ngành đào tạo và tư vấn đăng ký chuyên ngành đào tạo cho sinh viên Khóa 08 ngành Công nghệ thông tin và ngành Hệ thống thông tin

  1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 18/12/2021 (Thứ 7)
  2. Địa điểm: trực tuyến – Google Meet.  Phòng họp:  meet.google.com/giu-kwkf-bii
  3. Thành phần:
  • Lãnh đạo, quản lý khoa:
   • TS. Dương Thị Thúy Nga – Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa
   • ThS. Từ Thanh Trí – Phó trưởng khoa
  • Bộ môn:
   • ThS. Đặng Đức Trung
   • ThS. Nguyễn Thị Tường Vi
  • Giáo vụ khoa:
   • Nguyễn Phạm Thanh Vân
   • Lê Hoài Yên
  • Toàn bộ sinh viên khóa 08 thuộc 2 ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin.

      4.  Nội dung:

  • Giới thiệu 04 chuyên ngành đào tạo: Công nghệ phần mềm, Tin học Tài nguyên và Môi trường, Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường, Thương mại điện tử.
  • Tư vấn sinh viên đăng ký chuyên ngành.
  • Thực hiện đăng ký chuyên ngành trực tuyến (theo link đăng ký thông báo tại buổi họp).