Thông báo nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp Khóa 7 và các khóa trước

Thông báo nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp Khóa 7 và các khóa trước
Ngày đăng: 31/08/2021 00:00:00:AM | 59
 Mục lục bài viết

  Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám thông báo thời gian và hình thức nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 7 và các khóa trước thuộc hai ngành Công nghệ thông tin và Hệ thống thông tin.

  Thời gian nộp: bắt đầu từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 ngày 06/09/2021.

  Nội dung nộp: File PDF quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp có nhận xét và xác nhận của Giảng viên hướng dẫn. 

  Hình thức nộp:

          - Đối với Ngành Hệ thống thông tin: gửi đến email  isre.hcmunre@gmail.com 

          - Đối với Ngành Công nghệ thông tin: gửi đến email  congnghethongtin.tnmt@gmail.com