Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo và hoạt động học tập.

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo và hoạt động học tập.
Ngày đăng: 14/07/2021 00:00:00:AM | 65
 Mục lục bài viết

  Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám lưu ý những điều chỉnh kế hoạch đào tạo và hoạt động học tập. Các nội dung điều chỉnh gồm:

  - Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021;

  - Thời gian báo cáo thực tập tót nghiệp khóa 7;

  - Thời gian hoàn thành đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp khóa 6;

  - Thời gian thực hiện xét tốt nghiệp đợt 2.

  - Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2021-2022.

  Chi tiết xem tại thông báo sau đây của Trường: