Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo Ngành CNTT năm học 2020 - 2021

Thông báo Công khai cam kết chất lượng đào tạo Ngành CNTT năm học 2020 - 2021
Ngày đăng: 22/04/2021 00:00:00:AM | 56
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin

   

  Ngành: Công nghệ thông tin

  Năm học: 2020-2021

   

  STT

  Nội dung

  Trình độ đào tạo

  Tiến sĩ

  Thạc sĩ

  Đại học

  Chính quy

  Liên thông chính quy

  Văn bằng 2 chính quy

  I

  Điều kiện đăng ký tuyển sinh

   

   

  Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

   

   

   

  II

  Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

   

   

  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên:

  PO1: Hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật đại cương phù hợp với ngành Công nghệ thông tin.

  PO2: Hệ thống các kiến thức cơ bản về toán học, vật lý phù hợp với các chuyên ngành được đào tạo.

  PO3: Kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin để có tư duy khoa học, phương pháp luận và khả năng nghiên cứu các vấn đề trong ngành;  Phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực: Công nghệ phần mềm, Mạng và truyền thông, Hệ thống thông tin.

  PO4: Kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và các kỹ năng mềm: làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu; kỹ năng giao tiếp, …) phục vụ học tập, nghiên cứu và làm việc.

  Đạt một trong các chuẩn kỹ năng tiếng Anh với  mức điểm tối thiểu để xét tốt nghiệp:

  + Chứng nhận TOEIC nội bộ (do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp) 450; 

  Chứng chỉ quốc tế còn thời hạn: TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 133, TOEFL iBT 45, IELTS 4.5.

  + Chứng chỉ B1 (tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  PO5: Phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; Có tinh thần tự chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Có khả năng và tinh thần tự học và học tập nâng cao trình độ.

   

   

   

  III

  Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

   

   

  • Được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về học tập, sinh hoạt; các chủ trương, chính sách của nhà nước, của trường.
  • Được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, Đảng.
  • Được tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học các cấp.
  • Được sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho học tập, nghiên cứu và sinh hoạt: thư viện, phòng thí nghiệm/ thực hành, sân chơi,…
  • Được tham gia tất cả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT mà nhà trường và khoa tổ chức.
  • Được cố vấn học tập tư vấn, hỗ trợ học tập thường xuyên và liên tục.
  • Thực hiện tất cả các chế độ, chính sách dành cho sinh viên theo quy định của nhà nước và nhà trường: học bổng, khen thưởng, trợ cấp,…

   

   

  IV

  Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

   

   

  Chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy ngành công nghệ thông tin. Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

  Ban hành kèm theo Quyết định số: 436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 07 tháng 07 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

   

   

  V

  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

   

   

  Người tốt nghiệp có thể tiếp tục học Thạc sĩ và Tiến sĩ trong và ngoài nước 

   

   

  VI

  Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

   

   

  • Lập trình viên ứng dụng.
  • Lập trình game.
  • Lập trình di động.
  • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ.
  • Chuyên viên thiết kế phần mềm.
  • Chuyên viên kiểm tra phần mềm.
  • Kỹ sư hệ thống thông tin.
  • Chuyên viên hỗ trợ, tư vấn, cung cấp các dịch vụ CNTT.
  • Kỹ sư phần mềm.
  • Chuyên viên quản trị mạng.
  • Chuyên viên cơ sở dữ liệu.
  • Nghiên cứu viên/ giảng viên CNTT.
  • Quản lý dự án CNTT.