Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin năm học 2024-2025

Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin năm học 2024-2025
Ngày đăng: 12/06/2024 21:20:00:PM | 47
 Mục lục bài viết

    Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin năm học 2024-2025 của Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

    Xem chi tiết tại đây