Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn sinh viên ngành Công nghệ thông tin năm học 2024-2025

Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn sinh viên ngành Công nghệ thông tin năm học 2024-2025
Ngày đăng: 12/06/2024 21:31:00:PM | 44
 Mục lục bài viết

    Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn sinh viên ngành Công nghệ thông tin năm học 2024-2025 của Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám - Trường Đại học TP.HCM.

    1. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

    2. Chuyên ngành Tin học Tài nguyên và Môi trường