Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn sinh viên ngành Hệ thống thông tin thông tin năm học 2024-2025

Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn sinh viên ngành Hệ thống thông tin thông tin năm học 2024-2025
Ngày đăng: 17/06/2024 08:53:12:AM | 29
 Mục lục bài viết

    Công khai thông tin giảng viên giảng dạy và hướng dẫn sinh viên ngành Hệ thống thông tin năm học 2024-2025 của Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám - Trường Đại học TP.HCM.

    1. Chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường

    2. Chuyên ngành Thương mại điện tử