TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KỸ THUẬT TRỮ NƯỚC, TƯỚI HIỆU QUẢ CHO CÂY ĂN TRÁI VÙNG ĐBSCL