HỒ SƠ MỞ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

HỒ SƠ MỞ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Ngày đăng: 26/06/2023 10:46:00:AM | 114
 Mục lục bài viết

    HỒ SƠ MỞ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, bao gồm:

    1. Kế hoạch số 126/KH-TĐHTPHCM ngày 13 tháng 02 năm 2023 về việc xây dựng mở ngành đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học ngành Quản lý đất đai - hệ chính quy năm 2023.    Xem chi tiết >>

    2. Quyết định số 181/QĐ-TĐHTPHCM ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập ban biên soạn Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học, hình thức Chính quy, ngành Quản lý đất đai.    Xem chi tiết >>

    3. Quyết định số 182/QĐ-TĐHTPHCM ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng xây dựng Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học, hình thức Chính quy, ngành Quản lý đất đai.    Xem chi tiết >>