Công khai triết lý giáo dục

Công khai triết lý giáo dục
Ngày đăng: 04/05/2021 00:00:00:AM | 58
 Mục lục bài viết

    Ý nghĩa cụ thể của triết lý giáo dục trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

    1. Giáo dục toàn diện được thể hiện giáo dục hướng vào việc phát triển toàn diện mỗi cá nhân theo bản tính tự nhiên của mỗi người và theo những quy luật phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhân cách và khả năng riêng của người học được lưu ý đúng mức. Cung cấp cho người học đầy đủ thông tin và dữ kiện để người học phán đoán, lựa chọn; không che giâu thông tin hay chỉ cung cấp những thông tin chọn lọc thiêu trung thực theo một chủ trương, hướng đi định sẵn nào. Giáo dục toàn diện nhăm hướng tới 1 con người phát triển tự nhiên, có trí tuệ, sức khoẻ, tinh thần, kỹ năng và sự nhân văn.

    2. Phát triển bền vững là phát triển để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quạn không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu câu xã hội. Đào tạo gắn với phát triển bền vững giúp người học có khả năng để áp dụng những kiến thức về phát triển bền vững đồng thời có thể nhận ra những lợi ích thiển cận của sự phát triển không theo hướng bền vững; bao gồm những suy nghĩ tích cực, những kiến thức liên ngành, năng lực giải quyết vấn đề, cũng như khả năng tham gia vào việc giải quyết những vấn đề xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến tầm nhìn của các đơn vị đào tạo và năng lực, phẩm chất của người học trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

    3. Hội nhập quốc tế là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và đừợc đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Hội nhập cũng được thể hiện qua việc các chương trình đào tạo của trường và người học tốt nghiệp được các trường đại học có cùng khối ngành đào tạo trong khu vực và trên thế giới chấp nhận./.

    Trích từ Quyết định Số 1035/QĐ-TĐHTPHCM, ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành “Triết lý giáo dục” của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh    Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>    Xem chi tiết >>