CÁC LOẠI DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP HIỆN CÓ TRONG TỦ SÁCH SỐ KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

CÁC LOẠI DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP HIỆN CÓ TRONG TỦ SÁCH SỐ KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
Ngày đăng: 26/01/2024 07:06:44:AM | 163
 Mục lục bài viết

  1. Bộ 13 Báo cáo Môi trường Quốc gia từ 2005 đến 2016.
  2. Bộ Quy chuẩn Vệ sinh Lao động mới của Bộ Y Tế năm 2016.
  3. Bộ Báo cáo Phát triển Con người từ 1990 đến 2017.
  4. Bộ Báo cáo Thống kê Y tế Thế giới hàng năm từ 2005 đến 2018.
  5. Kịch bản Biến đổi Khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam 2016.
  6. Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu.
  7. Bản đồ Hành chính Việt Nam.
  8. Bộ tài liệu hỗ trợ công tác lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường.
  9. Bộ tài liệu hỗ trợ công tác đào tạo Sản xuất Sạch hơn tại doanh nghiệp.
  10. Bộ tài liệu đào tạo kiến thức An toàn Vệ sinh Lao động.
  11. Bộ công cụ tính Chỉ số AQI và WQI theo Quyết định 878/QĐ-TCMT và 879/QĐ-TCMT.
  12. Bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi Chứng chỉ IELTS.
  13. Bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi Chứng chỉ TOEFL iBT.
  14. Bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi Chứng chỉ TOEIC.
  15. Một số từ điển tiếng Anh chuyên ngành Môi trường.
  16. Văn bản Quy phạm Pháp luật ngành Môi trường cập nhật đến tháng 01/2020.
  17. Từ điển Thuật ngữ Môi trường Anh Việt U.S. EPA.
  18. Các bài tham luận tại Hội thảo Smart City 360 độ lần 2 "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh".
  19. Văn bản Quy phạm Pháp luật ngành Môi trường cập nhật đến tháng 09/2018.
  20. Bộ dữ liệu Niên giám Thống kê TP.HCM thu gọn từ 2015 đến 2017.
  21. Single-use Plastics: a Roadmap for Sustainability.
  22. Tài liệu tập huấn giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy.
  23. Báo cáo tham luận tại "International workshop on stakeholder cluster development for smart and sustainable cities in Vietnam".
  24. Bộ dữ liệu số liệu thống kê về đặc điểm Tự nhiên Kinh tế Xã hội Việt Nam từ 2005 đến 2017.
  25. Bộ báo cáo phát thải Carbon Dioxide hóa thạch của các quốc gia toàn cầu.
  26. Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2018.
  27. Bộ dữ liệu Niên giám Thống kê Tỉnh Bình Dương thu gọn từ 2016 đến 2018.
  28. Bộ dữ liệu hình động hỗ trợ giảng dạy môn Khoa học Trái đất.
  29. Bài báo cáo điện tử giải thích nguyên nhân gây ra lũ tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
  30. Các báo cáo đánh giá tình hình y tế và phát triển con người thế giới năm 2018.
  31. Bộ dữ liệu video clip về ứng dụng Cơ sở hạ tầng Xanh trong lĩnh vực thoát nước đô thị.
  32. Hướng dẫn kỹ thuật thu gom và sử dụng nước mưa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
  33. Phim tài liệu về tác động của thủy điện trên Sông Mekong.
  34. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition.
  35. Bộ bài thi thử TOEFL iBT TPO version 1 đến 48.
  36. Mô hình tính toán khí bãi chôn lấp LFGCost-Web của U.S. EPA.
  37. Công cụ Freewat mô phỏng chu trình thủy văn và quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Horizon 2020 Project.
  38. Mô hình Excel-based tính lượng khí phát thải từ hoạt động san lấp mặt bằng và làm đường.
  39. Mô hình khuếch tán không khí METI-LIS của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.
  40. Bộ Pháp điển Điện tử Việt Nam.
  41. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2019 tại trường ĐH Tây Nguyên.
  42. 100 câu hỏi đáp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.
  43. Dữ liệu các online course về dịch bệnh COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới.
  44. Sổ tay đúc kết kinh nghiệm phòng ngừa và điều trị dịch bệnh COVID-19.
  45. Bộ dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu rừng ngập mặn trên thế giới.
  46. Bộ dữ liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quantum GIS trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
  47. Công cụ Excel-based tính số lượng phiếu khảo sát hoặc mẫu thu thập trong nghiên cứu môi trường.
  48. Các báo cáo tham luận tại Hội thảo online về Nước và COVID-19 của Hiệp hội Nước Quốc tế IWA.
  49. Bộ công cụ tính cân bằng nước WB-EasyCalc của Công ty Liemberger and Partners (Áo).
  50. Bộ dữ liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ArcGIS Desktop trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
  51. Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2019.
  52. Bộ dữ liệu Niên giám Thống kê 13 Tỉnh Thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019.
  53. Bộ công cụ tính Chỉ số VN_AQI và VN_WQI theo Quyết định 1459/QĐ-TCMT và 1460/QĐ-TCMT.
  54. Bộ dữ liệu các bài báo ứng dụng Google Earth Engine nghiên cứu về tài nguyên môi trường trên tạp chí Remote Sensing (ISSN 2072-4292) từ 2016 đến 2019.
  55. Complete Atlas of the World 3rd Edition, Atlas bản đồ hai chiều về tự nhiên và xã hội thế giới.
  56. History of the World Map by Map, Atlas lịch sử thế giới dưới dạng bản đồ.
  57. Timelines of History, Atlas lịch sử phát triển nhân loại.
  58. What's Where on Earth Atlas, Atlas bản đồ ba chiều về tự nhiên và xã hội thế giới.
  59. Atlas of Oceans - Exploring This Hidden World của John Farndon.
  60. Geography of the World, Atlas các điều kiện địa lý toàn cầu.
  61. Natural Wonders of the World, Atlas các loại cảnh quan toàn cầu.
  62. The Water Sensitive City của Gary Grant.
  63. Atlas các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  64. Tài liệu hướng dẫn Thiết kế Đô thị Nhạy cảm với Nước WSUD cho cộng đồng vùng Melbourne.
  65. Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định (DST) E²STORMED (Bản cập nhật 2017) trong quản lý bền vững nước mưa đô thị của MED Programme, EU.
  66. Cẩm nang Chuyển đổi số của Bộ Thông tin Truyền thông.
  67. Công cụ Excel-based mô phỏng vệt chất ô nhiễm khuếch tán từ nguồn thải điểm theo hướng gió.
  68. Mô hình Excel-based dùng để tính oxy hòa tan bằng phương trình Streeter-Phelps 1925.
  69. Công cụ Excel-based dùng để tính toán sức chịu tải của sông hồ theo Thông tư 76/2017/TT-BTNMT.
  70. Công cụ Excel-based ước tính lượng khí nhà kính phát sinh.
  71. Mô hình Excel-based WATERIGHT của Trung tâm Công nghệ Thủy lợi thuộc Đại học Bang California Fresno dùng để tính toán cân bằng nước trong đất trồng.
  72. Mô hình HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) của U.S. EPA tính lượng nước rỉ rác thải ra từ đáy bãi chôn lấp.
  73. Công cụ Excel-based Landfill Gas Project Screening Tool Version 2.0 của U.S. EPA.
  74. Tài liệu hướng dẫn cách tính sức chịu tải (load capacity) dựa vào tổ hợp các phần mềm QGIS, QSWAT, QUAL2K, MIKE 11 và Excel của Tổng cục Môi trường và JICA.
  75. Urban Flood Management.
  76. Urban Flood Mitigation and Stormwater Management.
  77. Floods in a Changing Climate - Hydrologic Modeling.
  78. Design for flooding: architecture, landscape and urban design for resilience to flooding and climate change.
  79. The Photographer's Guide to Drones.
  80. Bộ bài giảng ứng dụng GIS trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
  81. Mô hình Nước Cộng đồng (Community Water Model) CWatM version 1.05 của Viện IIASA (Áo).
  82. Tài liệu mô tả định loại cá Đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam của Tổ chức Môi trường Tự nhiên Nagao và Trường Đại học Cần Thơ.
  83. Báo cáo Kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2020 của Trường Đại Học Fulbright Việt Nam.
  84. Chủ Quyền Việt Nam Trên Biển Đông Và Hoàng Sa - Trường Sa của Nguyễn Đình Đầu.
  85. Phần mềm ILWIS4 của Trường Đại học Twente Hà Lan.
  86. Bộ tài liệu của dự án "Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia" (SPI-NAMA) của JICA.
  87. Hệ thống Quản lý và Giám sát Tài nguyên rừng Việt Nam của Trường Đại học Lâm Nghiệp.
  88. Bộ danh mục các con sông vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương do The UNESCO-IHP Regional Steering Committee for Southeast Asia và the Pacific (Ủy ban Chỉ đạo Khu vực của UNESCO-IHP về Đông Nam Á và Thái Bình Dương) biên soạn.
  89. Sách chuyên khảo "Sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến hạt điều" của Tôn Thất Lãng.
  90. Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Tài nguyên Năng lượng mặt trời Toàn cầu SOLARGIS.
  91. Hướng dẫn sử dụng Atlas Năng lượng gió Toàn cầu Global Wind Atlas.
  92. Hướng dẫn sử dụng World Atlas của Canada.
  93. Hướng dẫn lập đề cương dự toán của Phạm Anh Tuấn.
  94. Bài giảng Tính toán thủy văn của Nguyễn Ngọc Anh.
  95. Bài giảng Tính toán thủy năng của Đỗ Đức Dũng.
  96. Bài giảng Tính toán thủy nông của Hồ Trọng Tiến.
  97. Bài giảng Tính toán quy hoạch tưới của Trương Trọng Luật.
  98. Bài giảng Tính toán quy hoạch tiêu của Trần Đức Duệ.
  99. Bài giảng Tính toán cân bằng nước của Lê Khánh Chiên.
  100. Bài giảng Tính toán quy hoạch kiểm soát lũ của Lương Quang Xô.
  101. Bài giảng Tính toán thủy công của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.
  102. Bài giảng Tính toán kinh tế dự án của Nguyễn Thị Lan Hương.
  103. Bài giảng Đánh giá tác động môi trường dự án của Phạm Xuân Phương.
  104. Bài giảng Mô hình Thủy văn của Nguyễn Ngọc Anh.
  105. Hướng dẫn sử dụng mô hình MIKE BASIN của Nguyễn Vũ Huy.
  106. Bài giảng Mô hình VRSAP-SAL của Nguyễn Tất Đắc.
  107. Bài giảng Mô hình lan truyền ô nhiễm của Nguyễn Tất Đắc.
  108. Bài giảng GIS của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.
  109. Bài giảng Phương pháp luận quy hoạch của Tô Văn Trường.
  110. Bài giảng Quy trình lập quy hoạch chiến lược của Phạm Thế Chiến.
  111. Bài học kinh nghiệm lập quy hoạch của Trần Đức Khâm.
  112. Hướng dẫn sử dụng mô hình MIKE 11 và MIKE 21 của DHI.
  113. "Thoát nước: Tập 1 - Mạng lưới thoát nước" của Hoàng Văn Huệ.
  114. "Thoát nước: Tập 2 - Xử lý nước thải" của Hoàng Văn Huệ.
  115. "Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp" của Trần Hiếu Nhuệ.
  116. "Giáo trình cấp thoát nước đô thị" của Hoàng Đình Thu.
  117. "Giáo trình cấp thoát nước" của Đỗ Trọng Miên và Vũ Đình Dịu.
  118. "Urban Drainage 4th edition" của David Butler và cộng sự.
  119. Phần mềm GISWATER của Tây Ban Nha.
  120. Mô hình CCHE1D và CCHE2D-Flood của Trường Đại học Mississippi.
  121. Mô hình Iber version 2.5.2 của Tây Ban Nha.

  Trên đây là các loại dữ liệu và tài liệu hiện có trong tủ sách số phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của Khoa Môi trường, các bạn sinh viên có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ Ban quản trị trang web Khoa Môi trường.