CÁC LOẠI DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP HIỆN CÓ TRONG TỦ SÁCH SỐ KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

CÁC LOẠI DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP HIỆN CÓ TRONG TỦ SÁCH SỐ KHOA MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
Ngày đăng: 20/05/2020 19:21:00:PM | 100
 Mục lục bài viết

  1. Bộ 13 Báo cáo Môi trường Quốc gia từ 2005 đến 2016.
  2. Bộ Quy chuẩn Vệ sinh Lao động mới của Bộ Y Tế năm 2016.
  3. Bộ Báo cáo Phát triển Con người từ 1990 đến 2017.
  4. Bộ Báo cáo Thống kê Y tế Thế giới hàng năm từ 2005 đến 2018.
  5. Kịch bản Biến đổi Khí hậu và Nước biển dâng cho Việt Nam 2016.
  6. Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu.
  7. Bản đồ Hành chính Việt Nam.
  8. Bộ tài liệu hỗ trợ công tác lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường.
  9. Bộ tài liệu hỗ trợ công tác đào tạo Sản xuất Sạch hơn tại doanh nghiệp.
  10. Bộ tài liệu đào tạo kiến thức An toàn Vệ sinh Lao động.
  11. Bộ công cụ tính Chỉ số AQI và WQI theo Quyết định 878/QĐ-TCMT và 879/QĐ-TCMT.
  12. Bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi Chứng chỉ IELTS.
  13. Bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi Chứng chỉ TOEFL iBT.
  14. Bộ tài liệu hỗ trợ luyện thi Chứng chỉ TOEIC.
  15. Một số từ điển tiếng Anh chuyên ngành Môi trường.
  16. Văn bản Quy phạm Pháp luật ngành Môi trường cập nhật đến tháng 01/2020.
  17. Từ điển Thuật ngữ Môi trường Anh Việt U.S.EPA.
  18. Các bài tham luận tại Hội thảo Smart City 360 độ lần 2 "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh".
  19. Văn bản Quy phạm Pháp luật ngành Môi trường cập nhật đến tháng 09/2018.
  20. Bộ dữ liệu Niên giám Thống kê TP.HCM thu gọn từ 2015 đến 2017.
  21. Single-use Plastics: a Roadmap for Sustainability.
  22. Tài liệu tập huấn giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy.
  23. Báo cáo tham luận tại “International workshop on stakeholder cluster development for smart and sustainable cities in Vietnam”.
  24. Bộ dữ liệu số liệu thống kê về đặc điểm Tự nhiên Kinh tế Xã hội Việt Nam từ 2005 đến 2017.
  25. Bộ báo cáo phát thải Carbon Dioxide hóa thạch của các quốc gia toàn cầu.
  26. Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2018.
  27. Bộ dữ liệu Niên giám Thống kê Tỉnh Bình Dương thu gọn từ 2016 đến 2018.
  28. Bộ dữ liệu hình động hỗ trợ giảng dạy môn Khoa học Trái đất.
  29. Bài báo cáo điện tử giải thích nguyên nhân gây ra lũ tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
  30. Các báo cáo đánh giá tình hình y tế và phát triển con người thế giới năm 2018.
  31. Bộ dữ liệu video clip về ứng dụng Cơ sở hạ tầng Xanh trong lĩnh vực thoát nước đô thị.
  32. Hướng dẫn kỹ thuật thu gom và sử dụng nước mưa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
  33. Phim tài liệu về tác động của thủy điện trên Sông Mekong.
  34. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition.
  35. Bộ bài thi thử TOEFL iBT TPO version 1 đến 48.
  36. Mô hình tính toán khí bãi chôn lấp LFGCost-Web của U.S. EPA.
  37. Công cụ Freewat mô phỏng chu trình thủy văn và quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Horizon 2020 Project.
  38. Mô hình Excel-based tính lượng khí phát thải từ hoạt động san lấp mặt bằng và làm đường.
  39. Mô hình khuếch tán không khí METI-LIS của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.
  40. Bộ Pháp điển Điện tử Việt Nam.
  41. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2019 tại trường ĐH Tây Nguyên.
  42. 100 câu hỏi đáp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.
  43. Dữ liệu các online course về dịch bệnh COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới.
  44. Sổ tay đúc kết kinh nghiệm phòng ngừa và điều trị dịch bệnh COVID-19.
  45. Bộ dữ liệu hỗ trợ nghiên cứu rừng ngập mặn trên thế giới.
  46. Bộ dữ liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Quantum GIS trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
  47. Bộ công cụ tính Chỉ số WQI theo Quyết định 1460/QĐ-TCMT.
  48. Các báo cáo tham luận tại Hội thảo online về Nước và COVID-19 của Hiệp hội Nước Quốc tế IWA.
  49. Bộ công cụ tính cân bằng nước WB-EasyCalc của Công ty Liemberger and Partners (Áo).
  50. Bộ dữ liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ArcGIS Desktop trong Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

  Trên đây là các loại dữ liệu và tài liệu hiện có trong tủ sách số phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của Khoa Môi trường, các bạn sinh viên có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ Ban quản trị trang web Khoa Môi trường.