Xưởng Thực Hành Cấp Thoát Nước

Xưởng Thực Hành Cấp Thoát Nước
Ngày đăng: 25/01/2024 04:25:52:AM | 24
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU XƯỞNG THỰC HÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

  1. Giới thiệu chung

  Xưởng thực hành (XTH) cấp thoát nước trực thuộc Khoa Môi trường là phòng thí nghiệm chuyên ngành thứ 2 của Khoa, sau PTN Môi trường. XTH Cấp thoát nước mới được hoàn thành hạng mục lắp đặt trang thiết bị máy móc vào đầu năm 2012, và bắt đầu đưa vào sử dụng từ HKI năm học 2012-2013 cho sinh viên năm 2 chuyên ngành Cấp thoát nước.

  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

  Xưởng thực hành Cấp thoát nước

  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

  2. Phụ trách

  Cán bộ phụ trách Xưởng thực hành Cấp thoát nước

   

  Hiện nay Xưởng thực hành Cấp thoát nước do ThS. Nguyễn Ngọc Thiệp phụ trách, thông tin cụ thể như sau:

  ThS. NGUYỄN NGỌC THIỆP

  Phụ trách XTH Cấp thoát nước, Giảng viên

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: nghiepdzu@yahoo.com, thiepnn@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

   

   

   

   

   

   

   

  3. Trang thiết bị

  XTH được trang bị đầy đủ các trang thiết bị máy móc phục vụ cho việc thử nghiệm, thực hành các học phần thuộc chuyên ngành cấp thoát nước.

  Trang thiết bị bên trong XTH Cấp thoát nước