Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường
Ngày đăng: 25/01/2024 03:51:57:AM | 35
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Khoa Môi trường - Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là bộ môn chuyên ngành phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường. Các hệ đào tạo của Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường (QLTNMT) bao gồm đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (ngoài ra còn có các hệ đào tạo liên thông và vừa làm vừa học).

  Sinh viên Bộ môn QLTNMT được trang bị các kiến thức thuộc chuyên ngành QLTNMT như Luật & chính sách BVMT, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường… phù hợp cho các công việc chuyên viên thuộc hệ thống quản lý nhà nước về BVMT, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường cũng như thực thi các đề tài/dự án trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành.

  Giảng viên Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  Thông tin về các giảng viên thuộc Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường như sau:

  PGS.TS. NGUYỄN LỮ PHƯƠNG

  Chủ nhiệm Bộ môn, Phó Khoa Môi trường

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: nlphuong@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  PGS.TS. NGUYỄN THỊ VÂN HÀ

  Trưởng Khoa Môi trường

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: ntvha@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  PGS.TS. NGUYỄN ĐINH TUẤN

  Nguyên Hiệu trưởng, sinh hoạt chuyên môn

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường

  Email: ndtuan@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. THÁI PHƯƠNG VŨ

  Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường, Phó Khoa Môi trường

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường

  Email: tpvu@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. HUỲNH ANH HOÀNG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học

  Email: hahoang@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. TRẦN QUỐC BẢO

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: tqbao@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. TRẦN HẬU VƯƠNG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật hóa học, Khí tượng thủy văn

  Email: thvuong@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LỆ CHI

  Giảng viên

  Chuyên môn: Hóa Môi trường

  Email: ntplchi@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  NCS.ThS. LÊ THỊ PHỤNG

  Phụ trách Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục, Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: ltphung@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  NCS.ThS. DƯƠNG HỒNG HUỆ

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: dhhue@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  NCS.ThS. NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: trang_ntd@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  NCS.ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: nthong@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG

  Chi ủy viên Chi bộ Khoa Môi trường, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Khoa Môi trường​, Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: ttbphuong@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN KIM CHUNG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: nkchung@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. PHẠM THỊ DIỄM PHƯƠNG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: ptdphuong@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. BÙI KHÁNH VÂN ANH

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: bkvanh@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. LÊ BẢO VIỆT

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: vietlb@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: ntqtrang@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT

  Giảng viên

  Chuyên môn: Quản lý Môi trường

  Email: tuyet.nta@hcmunre.edu.vn, ntatuyet@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN THANH NGÂN

  Phụ trách Phòng thực hành Tin học Môi trường, Giảng viên

  Chuyên môn: Khoa học và Quản lý Môi trường

  Email: ntngan@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)