Giáo Vụ Khoa

Giáo Vụ Khoa
Ngày đăng: 25/01/2024 04:34:14:AM | 50
 Mục lục bài viết

  BỘ PHẬN GIÁO VỤ KHOA

  Thông tin về các chuyên viên đảm nhận vai trò Nhân viên Giáo vụ Khoa Môi trường:

  Bộ phận Giáo vụ đảm nhận các công việc hành chính của Khoa Môi trường như làm việc với sinh viên (hệ chính quy và không chính quy), học viên cao học, giải đáp thắc mắc, lưu trữ hồ sơ, công văn, thư tín, soạn thảo, đánh máy văn bản, hỗ trợ các bộ môn... Bên cạnh đó Bộ phận Giáo vụ cũng đảm trách việc quản lý Văn phòng Khoa Môi trường (B211) và Phòng Giảng viên Khoa Môi trường (B405).
  Các kênh liên lạc với bộ phận Bộ phận Giáo vụ Khoa Môi Trường:
  - Điện Thoại cố định: +84-028-39914219.
  - Fax: +84-028-38449474.
  - Email: moitruong@hcmunre.edu.vn.

  ThS. PHAN THÙY LINH

  Nhân viên Giáo vụ Khoa

  Chuyên môn: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  Email: linhpt@hcmunre.edu.vn; Điện thoại: 090.6860.397

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  CN. BÙI HUỲNH GIAO

  Nhân viên Giáo vụ Khoa

  Chuyên môn: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  Email: bhgiao@hcmunre.edu.vn; Điện thoại: 034.4350.624

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)