Cấp Thoát Nước

Cấp Thoát Nước
Ngày đăng: 25/01/2024 04:00:09:AM | 93
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC

  Bộ môn Cấp thoát nước (CTN) trực thuộc Khoa Môi trường - Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Là bộ môn chuyên ngành phụ trách công tác đào tạo ngành học CTN, nghiên cứu lập quy hoạch chuyên ngành CTN cho các đô thị, vùng đô thị phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước thải, nước cấp, tính toán thiết kế mạng lưới và các công trình xử lý và cấp nước & thoát nước. Bộ môn hiện đào tạo bậc học đại học và sẽ đào tạo bậc thạc sỹ trong tương lai (ngoài ra còn có các hệ đào tạo liên thông và vừa làm vừa học) với gần 300 sinh viên.

  Giảng viên Bộ môn Cấp thoát nước

  Thông tin về các giảng viên thuộc Bộ môn Cấp thoát nước:

  TS. NGUYỄN HUY CƯƠNG

  Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa Môi trường, Phó Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường, Chủ nhiệm Bộ môn

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: nhcuong@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. ĐINH THỊ THU HÀ

  Giảng viên

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: dinhthuhavj@gmail.com, ha.dtt@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. TRẦN VĨNH THIỆN

  Giảng viên

  Chuyên môn: Khoa học Môi trường, Cấp thoát nước

  Email: tvthien@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN VĂN SỨNG

  Giảng viên

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: nvsung@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN VĨNH AN

  Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên​, Bí thư Chi bộ Hành chính, Giảng viên

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: nvan@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN NGỌC THIỆP

  Phụ trách XTH Cấp thoát nước, Giảng viên

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: nghiepdzu@yahoo.com, thiepnn@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. HOÀNG THỊ TỐ NỮ

  Giảng viên

  Chuyên môn: Cấp thoát nước

  Email: tonutnmt@gmail.com, nu.htt@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)