Kỹ Thuật Môi trường

Kỹ Thuật Môi trường
Ngày đăng: 25/01/2024 03:43:21:AM | 86
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường thuộc Khoa Môi trường - Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là bộ môn chuyên ngành phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Các hệ đào tạo của Bộ môn Kỹ thuật Môi trường (KTMT) bao gồm đại học và cao đẳng (ngoài ra còn có các hệ đào tạo liên thông và vừa làm vừa học).

  Sinh viên Bộ môn KTMT được trang bị các kiến thức chuyên môn vững vàng về hoá kỹ thuật môi trường, vi sinh môi trường, xử lý số liệu môi trường, công nghệ xử lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý khí thải và tiếng ồn... để đảm trách tốt các công tác như:

  • Thi công và vận hành các công trình xử lý nước cấp, nước thải, xử lý khí thải, tiếng ồn, chấn động...
  • Tham gia tính toán và thiết kế các công trình xử lý môi trường.
  • Lấy đúng kỹ thuật các mẫu khí, mẫu nước, phục vụ quan trắc và phân tích môi trường.
  • Sử dụng thành thạo các thiết bị, máy móc xác định các chỉ tiêu hoá lý trong phòng thí nghiệm. 

  Sinh viên chuyên ngành KTMT sau khi ra trường có thể làm việc hiệu quả ở các trung tâm nghiên cứu, các viện, trường đại học, các trung tâm tư vấn, trạm xử lý môi trường... Đồng thời có thể tham gia tư vấn chuyển giao công nghệ, thực hiện các đề tài/dự án trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành môi trường.

  Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Môi trường

  Thông tin về các giảng viên thuộc Bộ môn Kỹ thuật môi trường như sau:

  TS. HUỲNH THỊ NGỌC HÂN

  Chủ nhiệm Bộ môn, Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: han.htn_mt@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  PGS.TS. LÊ HOÀNG NGHIÊM

  Phó Hiệu trưởng Trường

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: lhnghiem@hcmunre.edu.vn, hoangnghiem@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  PGS.TS. TÔN THẤT LÃNG

  Giảng viên, sinh hoạt chuyên môn

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: ttlang@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. TRẦN THANH TÂM

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật vật liệu

  Email: tttam@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  TS. NGUYỄN PHAN KHÁNH THỊNH

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật hóa học

  Email: npkthinh@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  NCS.ThS. VŨ PHƯỢNG THƯ

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: vpthu@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. NGUYỄN NGỌC TRINH

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: nntrinh@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. LÊ THỊ NGỌC DIỄM

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: ltndiem@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. TRẦN THỊ VÂN TRINH

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: ttvtrinh@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. TRẦN NGỌC BẢO LUÂN

  Giảng viên

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: tnbluan@hcmunre.edu.vn

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)

  ThS. LÊ THỊ NGỌC HÂN

  Trợ giảng

  Chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường

  Email: ltnhan@hcmunre.edu.vn, lehan1997.nhl@gmail.com

  Bảng Lý lịch Khoa học: (Download file)