TRAO ĐỔI HỌC TẬP TẠI ĐÀI LOAN

TRAO ĐỔI HỌC TẬP TẠI ĐÀI LOAN
Ngày đăng: 25/01/2024 22:09:37:PM | 43
 Mục lục bài viết

  CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC TẬP CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TẠI ĐÀI LOAN VÀO THÁNG 11 NĂM 2017

  Chương trình trao đổi học tập tại Đài Loan của giảng viên và sinh viên HCMUNRE diễn ra từ ngày 06 đến ngày 10/11/2017 tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Yunlin, Đài Loan. Chương trình trao đổi nằm trong khuôn khổ của khóa học “TSAST-HAZMAT FRO Training Workshop”. Đoàn của HCMUNRE gồm gồm ba giảng viên và ba sinh viên cùng với các giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  Chương trình trao đổi tại Đài Loan bao gồm các nội dung học tập, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các quy định về quản lý hóa chất, nhận biết rủi ro, đặc biệt là các rủi ro về hóa chất, tác động của các hóa chất, ước tính rủi ro hóa chất, các phương pháp phòng ngừa và ứng phó khi có rủi ro sự cố xảy ra. Ngoài các nội dung lý thuyết được học tập tại lớp, đoàn còn được tham quan Trung tâm huấn luyện cứu hỏa quốc gia và được tham gia các hoạt động huấn luyện thực tế như cách thức chuẩn bị, cách thức sử dụng đồ bảo hộ, cách ứng cứu sự cố tại Trung tâm. Ngoài ra đoàn còn được tham quan thực tế tại trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Yunlin, tham quan và thực hành tại đơn vị ứng cứu sự cố, tham quan phòng ứng cứu sự cố tại nhà máy Formosa - Đài Loan, tham quan và trao đổi học tập tại Cục chất hóa học và chất độc. Ngoài các chương trình tham quan học tập, đoàn còn được tham gia các chương trình giao lưu văn hóa như thăm bảo tàng quốc gia, nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch.
  Chuyến trao đổi học tập của giảng viên và sinh viên đã mang lại thật nhiều kiến thức và các kỹ năng xử lý, ứng phó đối với các sự cố, đặc biệt là các sự cố hóa chất và chương trình trao đổi học tập cũng đã tạo ra mạng lưới nối kết giữa sinh viên và giảng viên của các trường cùng tham gia chương trình tại Việt Nam. Và chương trình cũng đã tạo được mạng lưới thông tin về việc trao đổi học tập liên quan đến khóa học cho các năm kế tiếp. 
  Một số hình ảnh hoạt động của chương trình:


  Đoàn chụp hình tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Yunlin - Đài Loan


  Đoàn chụp hình tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Yunlin - Đài Loan


  Học tập tại Trung tâm huấn luyện cứu hỏa quốc gia


  Giao lưu và học tập tại Cục chất hóa học và chất độc


  ThS. Trần Thị Bích Phượng