Dự Án ERASMUS+ SAUNAC

Dự Án ERASMUS+ SAUNAC
Ngày đăng: 25/01/2024 07:45:00:AM | 36
 Mục lục bài viết

  Chương trình hợp tác quốc tế với Dự Án ERASMUS+ SAUNAC

  TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÍNH KÈM

  CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TẠI ĐẠI HỌC TURKU PHẦN LAN VÀO THÁNG 10 NĂM 2018

  Tải file dạng PDF   

  REPORT “INTERNATIONAL WORKSHOP ON SMART CITY STAKEHOLDERS CLUSTER DEVELOPMENT IN VIETNAM”

  Tải file dạng PDF   

  “HỘI THẢO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÓM CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM”

  Tải file dạng PDF   

  INVITATION TO THE INTERNATIONAL WORKSHOP ON SMART CITY STAKEHOLDERS CLUSTER DEVELOPMENT IN VIETNAM

  Tải file dạng PDF   

  THƯ MỜI THAM GIA HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÓM CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

   

  THÔNG BÁO KHÓA HỌC THỬ NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC

  Chương trình chi tiết của khóa học:
  Download chương trình chi tiết    
  Các mốc thời gian của khóa học:
  Download mốc thời gian    
  Danh sách học viên tham gia khóa học:
  Download danh sách học viên    
  Danh sách giảng viên phụ trách và nhân viên hỗ trợ:
  Download danh sách giảng viên và nhân viên hỗ trợ    

  PILOT TRAINING PROGRAM ON SMART SUSTAINABLE CITIES IN VIETNAM OF SAUNAC PROJECT

  Time of Pilot Training: from 1 July 2018 to 30 November 2018.
  Venue:  Meeting room B, Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment, 236B Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
  This program includes five modules:
  - M1: Introduction and Methodology course.
  - M2: Social survey course.
  - M3: Enterprenuer course.
  - M4: Engineer SSVCs.
  - M5: Student Project.

  Official Announcement (Stamped):
  Click here to download Official Announcement    
  Detailed Program:
  Click here to download Detailed Program    
  Tentative Program:
  Click here to download Tentative Program   
  List of Participants:
  Click here to download List of Participants   
  Logistics Work:
  Click here to download Logistics Work  

  LIÊN MINH BỀN VỮNG MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ Ở CÁC THÀNH PHỐ CHÂU Á (SAUNAC)

  Tải file dạng PDF   

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN ĐI THAM QUA HỌC TẬP TẠI CHÂU ÂU

  Tải file dạng PDF