Chương trình Học bổng ERAMUS+ KA107

Chương trình Học bổng ERAMUS+ KA107
Ngày đăng: 25/01/2024 21:55:53:PM | 16
 Mục lục bài viết

  Chương trình Học bổng ERAMUS+ KA107 

  TÊN HỌC BỔNG NỘI DUNG

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ERAMUS+ KA107 THÁNG 5/2019

  Quy định xét tuyển đối với ứng viên là cán bộ đại học tham gia trao đổi với Đại học Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh theo khuôn khổ Chương trình Erasmus+ KA107.
  A. Quy định chung:
  1. Thời lượng cho học bổng trao đổi:
  • 5 tháng học tập và nghiên cứu cho giảng viên trực thuộc và đang hoạt động của HCMUNRE.
  2. Thời lượng học bổng không được phép rút ngắn.
  3. Tất cả học bổng trao đổi sẽ kết thúc vào cuối tháng 05/2020.
  4. Các trường đại học đối tác nếu đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây có thể đăng ký tham gia:
  • Trong thời gian học bổng ứng viên phải là cán bộ cơ hữu của HCMUNRE, quốc tịch không quan trọng.
  B. Thủ tục nộp đơn:
  1. Các trường đại học đối tác có nghĩa vụ cung cấp cho Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh bộ hồ sơ dự tuyển của các ứng viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 25/08/2019 gồm:
  • Đơn đăng ký dự tuyển:
  Tải tại đây    
  • Quyết định của Nhà trường cho phép ứng viên tham gia học bổng trao đổi giảng dạy/trao đổi đào tạo.
  • Bản sao hộ chiếu.
  • Lý lịch khoa học.
  2. Tất cả các tài liệu viết bằng tiếng Anh và gửi qua e-mail cho đại diện của HCMUNRE: Hứa Nguyễn Phúc (hnphuc@hcmunre.edu.vn) trước ngày 25/08/2019.
  3. Đơn hợp lệ phải có chữ ký của người viết đơn.
  4. HCMUNRE có trách nhiệm xét duyệt và báo cáo kết quả tuyển dụng sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng.
  5. Chỉ các hồ sơ hoàn chỉnh mới được xem xét.
  6. Kết quả xét duyệt sẽ được gửi trực tiếp đến các ứng viên bằng e-mail trong tháng 11/2019.
  C. Visa:
  Chủ nhiệm dự án sẽ gửi thông báo trực tiếp cho người trúng tuyển về thủ tục xin visa. Quyết định cuối cùng về việc cấp thị thực thuộc về Lãnh sự Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam. Lệ phí visa do đương sự chi trả.
  D. Tài trợ học bổng:
  1. Người tham gia sẽ nhận được học bổng khi đến và sau khi ký thỏa thuận tài chính.
  2. Thông tin học bổng đối với người được cấp đến từ Việt Nam:
  • Học bổng được cấp cho ứng viên PhD student staff trong thời gian 5 tháng.

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ERAMUS+ KA107 THÁNG 3/2019

  Quy định xét tuyển đối với ứng viên là cán bộ đại học tham gia trao đổi với Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM theo khuôn khổ Chương trình Erasmus+ KA107.
  A. Quy định chung:
  1. Thời lượng cho học bổng trao đổi:
  • 5 tháng học tập và nghiên cứu cho giảng viên trực thuộc và đang hoạt động của HCMUNRE.
  2. Thời lượng học bổng không được phép rút ngắn.
  3. Tất cả học bổng trao đổi sẽ kết thúc vào cuối tháng 5 năm 2020.
  4. Các trường đại học đối tác nếu đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây có thể đăng ký tham gia:
  • Trong thời gian học bổng ứng viên phải là cán bộ cơ hữu của HCMUNRE, quốc tịch không quan trong.
  B. Thủ tục nộp đơn:
  1. Các trường đại học đối tác có nghĩa vụ cung cấp cho Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh bộ hồ sơ dự tuyển của các ứng viên đủ tiêu chuẩn trước ngày 30/03/2019 gồm:
  • Đơn xin dự tuyển.
  • Quyết định của Nhà trường cho phép ứng viên tham gia học bổng trao đổi giảng dạy/trao đổi đào tạo.
  • Bản sao hộ chiếu.
  • Lý lịch khoa học.
  2. Tất cả các tài liệu viết bằng tiếng Anh và gửi qua e-mail cho đại diện của HCMUNRE: Hứa Nguyễn Phúc (hnphuc@hcmunre.edu.vn) trước ngày 28/03/2019. 
  3. Đơn hợp lệ phải có chữ ký của người viết đơn.
  4. HCMUNRE có trách nhiệm xét duyệt và báo cáo kết quả tuyển dụng sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng.
  5. Chỉ các hồ sơ hoàn chỉnh mới được xem xét.
  6. Kết quả xét duyệt sẽ được gửi trực tiếp đến các ứng viên bằng e-mail sau ngày 10/04/2019.
  C. Visa:
  Chủ nhiệm dự án sẽ gửi thông báo trực tiếp cho người trúng tuyển về thủ tục xin visa. Quyết định cuối cùng về việc cấp thị thực thuộc về Lãnh sự ĐSQ Tây Ban Nha tại Việt Nam. Lệ phí visa do đương sự chi trả.
  D. Tài trợ học bổng:
  1. Người tham gia sẽ nhận được học bổng khi đến và sau khi ký thỏa thuận tài chính.
  2. Thông tin học bổng đối với người được cấp đến từ Việt Nam:
  • Học bổng được cấp cho ứng viên PhD student staff trong thời gian 5 tháng.
  • Số lượng: 1 suất.