Thực tập địa chất thủy văn

Thực tập địa chất thủy văn
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 132
 Mục lục bài viết

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

   

   

  THỰC TẬP ĐỊA CHẤT THỦY VĂN

   

  (HYDROGEOLOGICAL PRACTICE)

  1.    Tên môn học: Thực tập Địa chất thủy văn 1(0, 1)

  2.      Bộ môn phục trách giảng dạy: Địa chất

  3.     Môn học tiên quyết:       Môn học trước: Địa chất cơ sở Môn học song hành: Địa chất thủy văn  4.        Mô tả môn học: Đồ án Địa chất thủy văn là Bài tập lớn dành cho sinh viên chuyên ngành Địa Kỹ thuật nhằm lập báo cáo kết quả khảo sát địa chất thủy văn phục vụ xây dựng công trình cụ thể. 5 .        Mục tiêu môn học:Cung cấp cho sinh viên kỹ năng vận dụng lý thuyết để giải quyết một vấn đề cụ thể trong thực tế.

  6.         Nội dung môn học:    

  Nội dung

  Phân bố thời gian (tiết)

  TS

  LT

  BT

  TN

  KT

  TH

  Bài 1: Lấy và bảo quản mẫu nước 1. Giới thiệu các phương pháp và thiết bị phân tích các thông số hóa lý cơ bản trong mẫu nước 

  2. Quy trình lấy mẫu

  2.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ chứa mẫu 2.2. Lấy và đo đạc mẫu nước tại hiện trường

  3. Bảo quản mẫu nước

  4. Chuẩn bị hóa chất, phân tích trong phòng thí nghiệm

  6

   

   

   

   

   

  Bài 2: Thủy tính của vật liệu chứa nước  OK1. Độ hạt 2. Độ rỗng 3. Độ nhã nước 4. Độ thấm

  8

   

   

   

   

   

  Bài 3: Phân tích một số thông số vật lý của nước dưới đất

  1. pH

  2. Nhiệt độ

  3. Độ dẫn điện

  4. Mùi

  5. Cặn

  8

   

   

   

   

   

  Bài 4: Phân tích một số thông số hóa học của nước dưới đất 1. Độ cứng

  2. Độ kiềm

  3. Thành phần các ion: HCO3-, CO32-, OH- 4. Biểu diễn thành phần hóa học của nước dưới đất

  8

   

   

   

   

   

  Tổng

  30

   

   

   

   

   

   

   

  7. Giáo trình 1. Hướng dẫn thực hành Địa chất thủy văn. Nguyễn Việt Kỳ. ĐHQG TPHCM. 2006.

  8. Tài liệu tham khảo:

   

  1. Vũ Ngọc Kỷ. Nguyễn Thượng Hùng. Tôn Sĩ Kinh. Nguyễn Kim Ngọc. Địa chất thủy văn đại cương. NXB. Giao thông vận tải. 2001