Cơ học đất

Cơ học đất
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 152
 Mục lục bài viết

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

   

   

  CƠ HỌC ĐẤT

   

  (SOIL MECHANICS)

   

  1.    Tên môn học: Cơ học đất (2, 0)

  2.    Khoa/Bộ môn phục trách giảng dạy: Địa chất

  3.   Môn học tiên quyết:      

  Môn học trước: Địa chất công trình

  Môn học song hành:

   

  4.    Mô tả môn học:

  Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về:

  - Xác lập các quy luật cơ bản về các quá trình cơ học xảy ra đối với đất, đồng thời xác định được các đặc trưng tính toán ứng với các quá trình xảy ra đó.

  - Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong đất, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực.

  - Giải quyết các bài toán về biến dạng, về cường độ, về ổn định các nền đất, về mái dốc cũng như tính toán áp lực đất tác dụng lên tường chắn.

   

  5.    Mục tiêu môn học:

  Giúp sinh viên trình hiểu được bản chất của đất khi dùng làm vật liệu xây dựng hay làm nền cho các công trình xây dựng và vận dụng lý thuyết để giải các các bài toán ổn định công trình.

   

  6   Nội dung môn học:

  Nội dung

  Phân bố thời gian (tiết)

  TS

  LT

  BT

  TN

  KT

  TH

  Chương 1: Mở đầu  

  1.1. Định nghĩa  

  1.2. Đối tượng nghiêu cứu của cơ học đất

  1.3. Nội dung nghiên cứu của cơ học đất

  1.4. Sơ lược lịch sử phát triển của cơ học đất

  2

  2

   

   

   

   

  Chương 2Các lý thuyết và mô hình cơ học sử dụng trong cơ học đất  

  2.1. Các lý thuyết sử dụng trong cơ học đất

  2.2. Các mô hình cơ học sử dụng trong cơ học đất

  2

  2

   

   

   

   

  Chương 3Khái quát sự hình thành và tính chất cơ lý của đất

  3.1. Sự hình thành của đất

  3.2. Phân loại đất

  3.3. Tính chất vật lý của đất

  3.4. Tính chất cơ học của đất

  4

  3

  1

   

   

   

  Chương 4Sự phân bố ứng suất trong đất

  4.1. Khái niệm chung

  4.2. Sự phân bố ứng suất phụ thêm

  4.3. Sự phân bố ứng suất bản thân của đất

  5

  3

  2

   

   

   

  Chương 5Biến dạng và độ lún của nền đất

  5.1. Khái niệm chung

  5.2. Đặc tính biến dạng của đất

  5.3. Tính độ lún cuối cùng của nền đất

  5.4. Tính toán độ lún theo thời gian

  5

  3

  2

   

   

   

  Chương 6Độ bền và độ ổn định của nền đất

  6.1. Khái niệm chung

  6.2. Độ bền của đất

  6.3. Điều kiện cân bằng giới hạn

  6.4. Sức chịu tải của nền đất

  6.5. Độ ổn định của mái dốc  

  6

  3

  3

   

   

   

  Chương 7: Tính toán áp lực đất lên tường chắn

  7.1. Khái niệm chung

  7.2. Phân loại tường chắn đất

  7.3. Phân loại áp lực đất

  7.4. Tính toán áp lực chủ động của đất lên tường chắn

  6

  3

  3

   

   

   

  Tổng

  30

  17

  13

   

   

   

   

  7. Giáo trình

  1. Cơ học đất. Châu Ngọc Ẩn. NXB Đại học Quốc gia TPHCM. 2011. 

  8. Tài liệu tham khảo

  1. Cơ học đất. Võ Phán. NXB Xây dựng. 2011. 

  2. Bài tập cơ học đất. Vũ Công Ngữ. NXB Giáo dục. 2011.