Nền móng công trình

Nền móng công trình
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 88
 Mục lục bài viết

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

   

  NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

   

  (FOUNDATION)

   

  1.    Tên môn học: Nền móng công trình 2(2,0)

  2.    Khoa/Bộ môn phục trách giảng dạy: Địa chất

  3.     Môn học tiên quyết: 

  Môn học trước:

  - Địa kỹ thuật

  - Các phương pháp gia cố đất đá

  Môn học song hành:

  4.    Mô tả môn học:

  Môn học “Nền móng công trình” trang bị những kiến thức về tính toán thiết kế các hạng mục công trình phù hợp với các nền đất và đặc điểm của công trình, nhằm đạt được ba yêu cầu sau:

  (1) Bảo đảm sự làm việc bình thường của công trình

  (2) Bảo đảm cường độ của công trình

  (3) Bảo đảm thời gian xây dựng công trình ngắn nhất, giá thành rẻ nhất

  5. Mục tiêu môn học:

  Sinh viên nắm được các nền đất và đặc điểm của công trình để đảm bảo chất lượng, giá thành và thời gian xây dựng công trình.

  6. Nội dung môn học:

  Nội dung

  Phân bổ thời gian (tiết)

  TS

  LT

  BT

  TN

  KT

  TH

  Chương 1:  Một số khái niệm cơ bản

  1.1. Khái niện chung và phân loại

  1.2. Khái niệm về tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn

  Tài liệu khảo sát địa chất khu vực công trình phục vụ cho thiết kế nền móng

  2

  2

   

   

   

   

  Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên

  2.1. Khái niệm chung

  2.2. Kết cấu móng nông

  2.3. Tải trọng tác dụng lên móng và các tổ hợp tải trọng

  2.4. Tính toán móng nông

  Bài tập

  5

  3

  2

   

   

   

  Chương 3: Công tác hố móng

  3.1. Khái niệm chung

  3.2. Bảo vệ hố móng

  3.3. Làm khô hố móng và một số công tác khác

  3.4. Các loại vòng vây khi thi công móng dưới nước

  3.5. Công tác đổ bê tông dưới nước

  5

  3

  2

   

   

   

  Chương 4: Xây dựng công trình trên nền đất yếu

  4.1. Khái niệm chung

  4.2. Các biện pháp về kết cấu công trình

  4.3. Các biện pháp về móng

  4.4. Các biện pháp xử lý nền

  5

  3

  2

   

   

   

   

   

   

  Chương 5Móng cọc

  5.1. Khái niệm chung 

  5.2. Cấu tạo cọc và đài cọc

  5.3. Tính toán móng cọc

  Bài tập 

  7

  3

  2

   

  2

   

   

  Chương 6: Móng giếng chìm và giếng chìm hơi ép

  6.1. Khái niệm chung 

  6.2. Cấu tạo móng giếng chìm

  6.3. Công tác hạ móng giếng chìm

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chương 7: Sửa chữa tăng cường móng

  7.1. Khái niệm chung

  7.2. Các phương pháp sửa chửa và tăng cường nền móng

  3

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng

  30

  20

  8

   

  2

   

   

  7Giáo trình

  1. Nền móng công trình. Châu Ngọc Ẩn. NXB Xây dựng.

   8. Tài liệu tham khảo:

  1. Nền và móng. Lê Xuân Mai. NXB Xây dựng