Thư mời cựu sinh viên tham gia khảo sát ý kiến về tình hình việc làm và chất lượng đào tạo của trường

Thư mời cựu sinh viên tham gia khảo sát ý kiến về tình hình việc làm và chất lượng đào tạo của trường
Ngày đăng: 21/07/2021 00:00:00:AM | 65
 Mục lục bài viết

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh đang triển khai rà soát, đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường trong thời gian vừa qua.

  Để kết quả đánh giá được khách quan và chính xác, Trường rất mong muốn nhận được ý kiến, đóng góp của các cựu sinh viên về chất lượng đào tạo của Trường. Nhà trường sẽ coi đây là một kênh thông tin quan trọng trong việc cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

  Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Nhà trường xin đảm bảo mọi thông tin phản hồi của các bạn sẽ được sử dụng đúng mục đích nêu trên.

  Các bạn trả lời phiếu khảo sát qua link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-zF0NMCiBzCg3p-tfWPTq7Y_Va-_8amAiMAdijH_f2qz0Hg/viewform 

  Rất mong các bạn dành ít phút tham gia thực hiện khảo sát này trước 27/07/2021.

   

  Khoa Tài nguyên nước - Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các bạn thực hiện các khảo sát nói trên.

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật