Kế hoạch thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp khóa 08 và các khóa cũ - Đợt 2 năm học 2022-2023

Kế hoạch thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp khóa 08 và các khóa cũ - Đợt 2 năm học 2022-2023
Ngày đăng: 31/05/2023 00:00:00:AM | 69
 Mục lục bài viết

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp khóa 08 và các khóa cũ –

  Đợt 2 năm học 2022-2023

   

  Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Nhà trường, thời gian thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 08 và các khóa cũ từ ngày 20/02/2023 đến ngày 23/06/2023. Vì vậy, khoa Tài nguyên nước triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

  Thời gian

  Nội dung thực hiện

  Ghi chú

  09/02 – 13/02/2023

  Sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

   

  14/02 – 16/02/2023

  Sinh viên thực hiện viết đề cương Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

   

  17-20/02/2023

  Tổ chức Bảo vệ đề cương Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (Chốt tên đề tài để thực hiện ra QĐ giao đề tài)

   

  20/02 – 02/06/2023

  Sinh viên thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

   

  05-07/6/2023

  Hoàn thiện và nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp về Khoa

   

  12/06 – 23/06/2023

  Tổ chức bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

   

  26/6 – 07/7/2023

  Sinh viên chỉnh sửa và hoàn thiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của Hội đồng

   

  10/7/2023

  Nộp Đồ án/Khóa luận hoàn thiện về Khoa

   

   

                                                                                                           Phụ trách khoa

                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                 Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật