Thông báo nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp - Đợt 2 năm 2022-2023

Thông báo nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp - Đợt 2 năm 2022-2023
Ngày đăng: 02/06/2023 00:00:00:AM | 66
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO

  Về việc nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 06, 07, 08

  ngành Kỹ thuật tài nguyên nước và Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

  Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ theo Quyết định số 140/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM về việc giao đề tài Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy ngành Kỹ thuật tài nguyên nước và Quản lý tổng hợp tài nguyên nước đợt 2 – năm học 2022-2023;

  Khoa Tài nguyên nước thông báo thời gian nộp Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp Đợt 2 năm học 2022 – 2023 như sau:

  1. Nộp đồ án/khóa luận tốt nghiệp

  • Thời gian: Ngày 12/6/2023.
  • Hồ sơ bao gồm:

              + Đơn xin bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp;

              + Đồ án/khóa luận: 01 bản in và 01 bản PDF;

              + Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn;

              + Phiếu theo dõi tiến độ làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

  2. Thời gian chấm phản biện

  • Giảng viên phản biện: chấm Đồ án/Khóa luận và gửi “Bản nhận xét của giảng viên phản biện” cho khoa: từ ngày 14/6- 16/6/2023;
  • Sau ngày 16/6/2023, sinh viên nhận bản nhận xét phản biện từ khoa và chỉnh sửa lại đồ án/khóa luận (nếu được đồng ý cho bảo vệ).

  3. Nộp đồ án/khóa luận tốt nghiệp (bản sau chỉnh sửa)

  • Thời gian: Ngày 19/6/2023.
  • Hồ sơ bao gồm:

              + Đồ án/khóa luận: 03 bản in và 01 bản PDF;

              + Bản Giải trình chỉnh sửa;

  4. Thời gian bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp: Bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp ngày 23/6/2023 (Sẽ thông báo thời gian chính thức sau).

                                                                                                      Phụ trách khoa

                                                                                             Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật