Thông tin đào tạo

Thông tin đào tạo
Ngày đăng: 03/02/2015 00:00:00:AM | 70
 Mục lục bài viết

  1.Chuyên ngành địa kỹ thuật, hệ cao đẳng

     NgànhCông nghệ Kỹ thuật Địa chất

  Chuyên ngànhĐịa Kỹ thuật

  Trình độ: Cao đẳng

   

  ° Khối thi: A, A1, B

  ° Thời gian đào tạo3 năm

  ° Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, đặc biệt là kỹ năng thực hành khảo sát  tính chất của các vật liệu của vỏ Trái Đất để có thể tham gia phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình xây dựng

  ° Chuẩn đầu ra về Kiến thức chuyên ngành

  - Có khả năng thực hành tốt các nhiệm vụ khảo sát, thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng và ngoài trời phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng công

  trình;

  - Vận hành thành thạo các thiết bị khoan khảo sát, thăm dò địa kỹ thuật, khai thác nước ngầm… và xử lý được các sự cố trong quá trình thi công;

  - Tham gia các công tác thi công xử lý nền móng và một số công tác xây dựng khác.

  ° Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  - Các đơn vị Tư vấn thiết kế xây dựng, xử lý nền móng cũng như các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp;

  - Các đơn vị khảo sát địa chất công trình, các đơn vị điều tra khảo sát địa chất ;

  -  Các Phòng TNMT các tỉnh, huyện; 

  - Các Sở xây dựng, Sở NN& PTNN, Sở Khoa học công nghệ, v.v.

  ° Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

  Học liên thông lên hệ Đại học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hoặc các trường đại học

   thuộc lĩnh vực Khoa học trái đất và môi trường

  ------------------------------------------------------------------------

  2.Chuyên ngành địa kỹ thuật, hệ đại học

   NgànhĐịa chất học

  Chuyên ngànhĐịa Kỹ thuật

  Trình độĐại học

  ° Khối thi: A, A1, B

  ° Thời gian đào tạo: 4,5 năm

  ° Mục tiêu đào tạoTrang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc chuyên ngành Địa Kỹ thuật để có thể tham gia thiết kế, xây dựng và xử lý, cải tạo các công trình xây dựng.

  ° Chuẩn đầu ra về Kiến thức chuyên ngành

  - Có khả năng thực hành tốt các nhiệm vụ khảo sát, thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng và ngoài trời phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng công trình;

  - Vận hành thành thạo các thiết bị khoan khảo sát, thăm dò địa kỹ thuật, khai thác nước ngầm…và xử lý được các sự cố trong quá trình thi công;

  - Tham gia thiết kế phương án khảo sát địa chất công trình cho các dạng xây dựng khác nhau; nắm được cách thức tiến hành thực hiện các dạng công tác khảo sát địa chất công trình và viết báo cáo đánh giá điều kiện địa chất công trình;

  - Tham gia các công tác thi công xử lý nền móng và một số công tác xây dựng khác;

  - Có thể tính toán, thiết kế xử lý nền móng công trình cũng như các quá trình và hiện tượng địa chất ảnh hưởng đến công tác xây dựng.

  ° Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  - Các đơn vị Tư vấn thiết kế xây dựng, xử lý nền móng cũng như các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp;

  - Các đơn vị khảo sát địa chất công trình, các đơn vị điều tra khảo sát địa chất ;

  -  Các Phòng TNMT các tỉnh, huyện; 

  - Các Sở xây dựng, Sở NN& PTNN, Sở Khoa học công nghệ, v.v.;

  - Các viện nghiên cứu; các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học có các chuyên ngành liên quan;

  -…

  °Khả năng học tập, nâng cao trình độ

  Học tiếp sau đại học tại trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM hoặc các trường đại học

   thuộclĩnh vực Khoa học trái đất và môi trường.

  --------------------------------------------------------------------------

  3.Chuyên ngành địa môi trường, hệ đại học

    NgànhĐịa chất học

  Chuyên ngànhĐịa môi trường

  Trình độĐại học

   

  ° Khối thi: A, A1, B

  ° Thời gian đào tạo: 4,5 năm

  ° Mục tiêu đào tạo

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc chuyên ngành Địa môi trường để có thể tham gia giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đáp ứng được yêu cầu của ngành Tài nguyên - Môi trường và nhu cầu của xã hội.

  ° Chuẩn đầu ra về Kiến thức chuyên ngành

  - Có khả năng triển khai các nhiệm vụ thực địa (khảo sát, lấy mẫu, v.v) và thực hiện thí nghiệm trong phòng/ngoài trời phục vụ khảo sát, đánh giá tài nguyên thiên nhiên;

  - Nghiên cứu,  quản  lý  và  giải  quyết  những  vấn  đề  ô nhiễm và bảo  vệ  môi trường liên quan đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên;

  - Quản  lý  hoạt  động  khai  thác  tài  nguyên  khoáng  sản theo tiêu chí phát  triển bền vững;

  - Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis…) phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

  - Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên ngành.

  ° Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  - Các phòng TNMT các tỉnh, huyện; 

  - Các Sở xây dựng, Sở NN& PTNN, Sở khoa học công nghệ; Cảnh sát môi trường các huyện, tỉnh;

  - Các công ty, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất, môi trường, xây dựng; thăm dò và khai thác

   khoáng sản, dầu khí, nước ngầm;

  -  Các viện nghiên cứu; các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học có các chuyên ngành liên quan;

  -…

  ° Khả năng học tập, nâng cao trình độ

  Học tiếp sau đại học tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hoặc các trường đại học

   thuộc lĩnh vực Khoa học trái đất và môi trường.