Đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo ngành Địa chất học

Đề cương chi tiết các học phần chương trình đào tạo ngành Địa chất học
Ngày đăng: 23/01/2024 03:24:45:AM | 145
 Mục lục bài viết

   

  STT

  Mã học phần

  Tên học phần

   
   

  1

  121114010

  Triết học Mác – Lênin    Xem chi tiết >>

   

  2

  121114011

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin    Xem chi tiết >>

   

  3

  121114012

  Chủ nghĩa xã hội khoa học    Xem chi tiết >>

   

  4

  121114013

  Tư tưởng Hồ Chí Minh    Xem chi tiết >>

   

  5

  121114014

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam    Xem chi tiết >>

   

  6

  121114015

  Pháp luật đại cương

   

  7

  111114008

  Toán cao cấp 1

   

  8

  111114009

  Toán cao cấp 2

   

  9

  111114010

  Toán cao cấp 3

   

  10

  111114011

  Xác suất thống kê

   

  11

  11121 4009

  Cơ - Nhiệt

   

  12

  111214003

  Thí nghiệm Vật lý đại cương

   

  13

  111214004

  Hóa học đại cương

   

  14

  111214005

  Thí nghiệm Hóa học đại cương    Xem chi tiết >>

   

  15

  111314006

  Anh văn 1

   

  16

  111314002

  Anh văn 2

   

  17

  301114003

  Giáo dục thể chất

   

  18

  201214001

  Giáo dục quốc phòng - an ninh

   

  19

  131114401

  Khí tượng đại cương

   

  20

  131214060

  Thủy văn đại cương    Xem chi tiết >>

   

  21

  190114201

  Địa chất đại cương

   

  22

  211114401

  Cơ sở hải dương học    Xem chi tiết >>

   

  23

  131314401

  Cơ sở khoa học BĐKH    Xem chi tiết >>

   

  24

  221114100

  Tài nguyên nước đại cương    Xem chi tiết >>

   

  25

  190214043

  Tiếng anh chuyên ngành TNMT    Xem chi tiết >>

   

  26

  160314151

  Bản đồ và GIS    Xem chi tiết >>

   

  27

  190214301

  Kỹ năng nghề

   

  28

  221114101

  An toàn lao động    Xem chi tiết >>

   

  29

  131114402

  Thiên tai và thảm họa    Xem chi tiết >>

   

  30

  131214022

  Quản lý tổng hợp lưu vực sông    Xem chi tiết >>

   

  31

  211114405

  Quản lý tài nguyên biển đảo    Xem chi tiết >>

   

  32

  131314402

  Nguyên lý phát triển bền vững    Xem chi tiết >>

   

  33

  131114403

  Quản lý tài nguyên khí hậu    Xem chi tiết >>

   

  34

  140114013

  Chính sách và Luật Tài nguyên môi trường

   

  35

  221114102

  Quản lý và bảo vệ nguồn nước    Xem chi tiết >>

   

  36

  190114016

  Địa chất thủy văn đại cương    Xem chi tiết >>

   

  37

  190114207

  Tham quan nhận thức    Xem chi tiết >>

   

  38

  160014069

  Trắc địa cơ sở    Xem chi tiết >>

   

  39

  160014011

  Thực tập Trắc địa cơ sở    Xem chi tiết >>

   

  40

  190114202

  Thực tập địa chất đại cương    Xem chi tiết >>

   

  41

  190114003

  Tinh thể - Khoáng vật    Xem chi tiết >>

   

  42

  190114004

  Thực hành Tinh thể - Khoáng vật    Xem chi tiết >>

   

  43

  190114005

  Thạch học    Xem chi tiết >>

   

  44

  190114006

  Thực hành thạch học    Xem chi tiết >>

   

  45

  190114007

  Địa chất cấu tạo    Xem chi tiết >>

   

  46

  190114008

  Địa mạo    Xem chi tiết >>

   

  47

  190114009

  Cổ sinh - địa tầng    Xem chi tiết >>

   

  48

  190114010

  Địa chất tài nguyên khoáng sản    Xem chi tiết >>

   

  49

  190114011

  Phương pháp thành lập bản đồ địa chất    Xem chi tiết >>

   

  50

  190114136

  Thực tập Địa chất cấu tạo - Đo vẽ bản đồ địa chất    Xem chi tiết >>

   

  51

  190214034

  Tin học địa chất cơ sở

   

  52

  190214003

  Địa chất môi trường    Xem chi tiết >>

   

  53

  190214004

  Thực tập Địa chất môi trường đại cương    Xem chi tiết >>

   

  54

  190114014

  Địa chất công trình đại cương    Xem chi tiết >>

   

  55

  190114204

  Thực tập ĐCCT-ĐCTV    Xem chi tiết >>

   

  56

  190114019

  Địa vật lý ĐC

   

  57

  190114203

  Địa kiến tạo đại cương    Xem chi tiết >>

   

  58

  190114300

  Cơ sở văn hóa Việt Nam    Xem chi tiết >>

   

  59

  190114301

  Tổng quan du lịch    Xem chi tiết >>

   

  60

  190214030

  Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Địa chất - Khoáng sản    Xem chi tiết >>

   

  61

  190114013

  Địa chất Việt Nam    Xem chi tiết >>

   

  62

  190114015

  Phương pháp thăm dò khoáng sản    Xem chi tiết >>

   

  63

  190114137

  Địa chất dầu khí

   

  64

  190114017

  Kỹ thuật mỏ    Xem chi tiết >>

   

  65

  190114018

  Kinh tế địa chất    Xem chi tiết >>

   

  66

  190214005

  Hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường    Xem chi tiết >>

   

  67

  140114037

  Quản lý môi trường

   

  68

  190214044

  Đồ án kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động khoáng sản    Xem chi tiết >>

   

  69

  190214007

  Kỹ thuật Tài nguyên đất    Xem chi tiết >>

   

  70

  190214008

  Địa sinh thái    Xem chi tiết >>

   

  71

  190214039

  Thí nghiệm địa sinh thái    Xem chi tiết >>

   

  72

  190214010

  Địa hóa môi trường    Xem chi tiết >>

   

  73

  190214038

  Thí nghiệm địa hóa môi trường    Xem chi tiết >>

   

  74

  190214014

  Phương pháp thành lập bản đồ địa chất môi trường    Xem chi tiết >>

   

  75

  190214119

  Đồ án địa chất môi trường

   

  76

  190214020

  Tin học ứng dụng trong địa chất môi trường    Xem chi tiết >>

   

  77

  190214017

  Phân tích dữ liệu địa chất môi trường    Xem chi tiết >>

   

  78

  190214018

  Địa sinh thái ứng dụng    Xem chi tiết >>

   

  79

  190214033

  Kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động khoáng sản    Xem chi tiết >>

   

  80

  190114038

  Địa chất thủy văn ứng dụng

   

  81

  190214302

  Thực tập chuyên đề

   

  82

  190214012

  Địa chất đô thị    Xem chi tiết >>

   

  83

  190114119

  Địa vật lý môi trường

   

  84

  140114083

  Kỹ thuật môi trường

   

  85

  190214015

  Địa chất môi trường đới bờ    Xem chi tiết >>

   

  86

  190114027

  Kỹ thuật khoan địa chất    Xem chi tiết >>

   

  87

  190214041

  Địa thống kê

   

  88

  190114043

  Cơ học đất đá

   

  89

  190114025

  Động lực học nước dưới đất    Xem chi tiết >>

   

  90

  190114027

  Kỹ thuật khoan địa chất

   

  91

  190114050

  Thực tập kỹ thuật khoan địa chất    Xem chi tiết >>

   

  92

  190114029

  Phương pháp khảo sát địa chất công trình    Xem chi tiết >>

   

  93

  190114030

  Phương pháp khảo sát địa chất thủy văn    Xem chi tiết >>

   

  94

  190114031

  Thủy địa hóa

   

  95

  190114032

  Thực tập Thủy địa hóa    Xem chi tiết >>

   

  96

  190114044

  Thổ chất học    Xem chi tiết >>

   

  97

  190114045

  Thực tập Thổ chất học    Xem chi tiết >>

   

  98

  190114124

  Địa chất công trình động lực

   

  99

  190114133

  Tin học ứng dụng trong ĐCCT-ĐCTV    Xem chi tiết >>

   

  100

  190114134

  Các phương pháp cải tạo đất đá    Xem chi tiết >>

   

  101

  190114135

  Đồ án Địa chất Công trình - Địa chất Thủy văn    Xem chi tiết >>

   

  102

  190114205

  Quản lý phát triển không gian ngầm đô thị    Xem chi tiết >>

   

  103

  190114026

  Nền móng công trình    Xem chi tiết >>

   

  104

  190114035

  Kỹ thuật khai thác nước dưới đất

   

  105

  190114039

  Vật liệu xây dựng    Xem chi tiết >>

   

  106

  190114040

  Địa chất biển    Xem chi tiết >>

   

  107

  190114206

  Địa kỹ thuật công trình ngầm    Xem chi tiết >>

   

  108

  190114101

  Thực tập tốt nghiệp    Xem chi tiết >>

   

  109

  190114102

  Đồ án tốt nghiệp    Xem chi tiết >>