Chương trình đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo Đại học
Ngày đăng: 23/01/2024 03:16:18:AM | 247
 Mục lục bài viết

  Tên chương trình : Địa chất (Geology)

  Ngành đào tạo :      Địa Môi trường

  Loại hình đào tạo : Chính quy

  Thời gian đào tạo : 4,5 năm

  Nơi đào tạo : Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

   

   Mục tiêu đào tạo

   

  Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Địa chất nói chung và chuyên ngành Địa môi trường nói riêng nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Địa chất có khả năng giảng dạy ở các nhà trường, có khả năng nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm và viện nghiên cứu, các đơn vị tìm kiếm và thăm dò địa chất, cũng như các cơ quan quản lý, sản xuất kinh doanh thuộc trung ương hoặc địa phương.

   

   Chuẩn đầu ra

   

  - Triển khai được các nhiệm vụ thực địa (khảo sát, lấy mẫu, …v.v) và thực hiện thí nghiệm trong phòng/ngoài trời phục vụ khảo sát , đánh giá tài nguyên thiên nhiên 

  - Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, ứng dụng KHKT vào công việc

  - Kiểm tra, giám sát được công việc và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và chuyên ngành

  - Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường liên quan đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên

  - Quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo tiêu chí phát triển bền vững.

  - Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis…) phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

   

  Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

   

  * Các liên đoàn Địa chất Thủy văn- Địa chất Công trình;

  * Các viện: Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Dầu khí…

  * Các công ty: Xây dựng nền móng và dân dụng; Cầu đường; Khoáng sản; Khai thác nước ngầm; Thăm dò dầu khí…

  * Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất và môi trường 

  * Sở và phòng TNMT các tỉnh, huyện; 

  * Các Sở: Sở xây dựng; Sở NN& PTNN; Sở khoa học công nghệ…

   

  Nâng cao trình độ

   

  Học tiếp sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) tại trường Đại học Tài nguyên Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các trường đại học thuộc lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường.

   

  Chương trình đào tạo

   

    Khối kiến thức giáo dục đại cương

  Khối kiến thức giáo dục đại cương

  53

  I.1

   

  Lý luận chính trị

  10

  1

   

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

  2

  2

   

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

  3

  3

   

  Tư  tưởng Hồ Chí Minh                                    

  2

  4

   

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  3

  I.2

   

  Ngoại ngữ

  10

  5

   

  Anh văn 1

  4

  6

   

  Anh văn 2

  3

  7

   

  Anh văn 3

  3

  8

   

  Giáo dục thể chất

  3

  9

   

  Giáo dục quốc phòng-an ninh

  165 tiết

  I.3

   

  Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 2 TC)

  2

  10

   

  Tổ chức sản xuất và an toàn lao động

  2

  11

   

  Tâm lý học đại cương

  2

  12

   

  Pháp luật đại cương

  2

  I.4

   

  Toán-Tin-Khoa học tự nhiên-Khoa học xã hội và nhân văn

  31

  I.4.1

   

  Các môn bắt buộc

  29

  13

   

  Toán cao cấp 1 (Đại số)

  3

  14

   

  Toán cao cấp 2 (Giải tích 1)

  3

  15

   

  Toán cao cấp 3 (Giải tích 2)

  3

  16

   

  Xác suất thống kê

  3

  17

   

  Tin học cơ sở 

  2

  18

   

  Vật lý đại cương 1

  3

  19

   

  Vật lý đại cương 2

  3

  20

   

  Hóa học đại cương

  3

  21

   

  Hóa học phân tích

  2

  22

   

  Thực hành Vật lý đại cương

  2

  23

   

  Thực hành Hóa học phân tích

  2

  I.4.3

   

  Các môn học tự chọn

  2

  24

   

  Hóa hữu cơ

  2

  25

   

  Hóa học chất keo

  2

  26

   

  Sinh học đại cương

  2

   

    * Khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành

    Khốikiến thức cơ sở của nhóm ngành

    29

    I.1

    

                Các môn học bắt buộc

     25

  27

   

  Địa chất cơ sở

  3

  28

   

  Thực tập Địa chất cơ sở 1

  1

  29

   

  Tinh thể khoáng vật

  2

  30

   

  Thực hành Tinh thể khoáng vật

  1

  31

   

  Cổ sinh địa tầng

  3

  32

   

  Địa chất cấu tạo

  2

  33

   

  Phương pháp lập bản đồ địa chất

  2

  34

   

  Thực tập địa chất cơ sở 2

  1

   35

   

  Thạch học

  3

  36   Thực hành Thạch học 2

  37

   

  Thủy địa hóa 

  2

  38   Thực tập thủy địa hóa 1
  39   Kỹ thuật khai thác nước dưới đất 2

  40 

   

  Địa chất Việt Nam

  2

    I.2

   

    Các môn học tự chọn

   4

  41

   

  Kiến tạo

   2

  42

   

  Địa mạo

  2

   43

   

  Tai biến thiên nhiên

  2

   44

   

  Địa vật lý đại cương

   2

  45

   

  Cơ sở kỹ thuật khoan

  2

   Khối kiến thức cơ sở của ngành

   22

   46

   

  Trắc địa bản đồ

   2

   47

   

  Cơ kỹ thuật

  2

   48

   

  Địa chất công trình đại cương

   2

   49

   

  Thực tập địa chất công trình

  1

   50

   

  Địa chât thủy văn đại cương

  2

   51

   

  Thực tập địa chất thủy văn

  1

   52   Địa chất công trình động lực 2
   53   Động lực học nước dưới đất  2
   54   Nền móng công trình  2
   55   Kỹ thuật khoan địa chất  2
   56   Thực tập kỹ thuật khoan
  57   Phương pháp khảo sát địa chất công trình 2
  58   Phương pháp kháo sát địa chất thủy văn 2

  60

   

  Địa chất tài nguyên khoáng sản

   3

   61   Cơ học đất  2
   62   Cơ học đá 2

  63

   

  Thực tập chuyên đề

   2

   

    Khối kiến thức giáo dục chuyên ngành

  Khối kiến thức chuyên ngành

  16

  1.1

   

  Các môn học chuyên sâu về Địa môi trường (chọn 12 TC)

  12

  49

   

  Tài nguyên đất và nước

  3

  50

   

  Địa chất môi trường đới bờ

  2

  51

   

  Địa hóa môi trường các chất ô nhiễm

  3

  52

   

  Quản lý môi trường lưu vực sông

  2

  53

   

  Địa động lực công trình

  2

  54

   

  Kỹ thuật sinh thái trong địa môi trường

  3

  55

   

  Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường

  3

  56

   

  Kinh tế tài nguyên môi trường

  2

  1.2

   

  Các môn học bổ trợ

  4

  57

   

  Tin học ứng dụng trong địa môi trường

  2

  58

   

  Địa du lịch

  2

  59

   

  Độc học môi trường

  2

  60

   

  Phân tích dữ liệu tài nguyên môi trường

  2

  Thực tập và tốt nghiệp

  9

  1.1

   

  Thực tập và niên luận

  2

  1      

   

  Thực tập tốt nghiệp

  2

  1.2

   

  Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

  7

  2      

   

  Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế

  7