Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 05, 06

Thông báo về việc nộp Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 05, 06
Ngày đăng: 04/09/2021 00:00:00:AM | 65
 Mục lục bài viết

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

   

  Số: 05/TB-TNN

  Tp. HCM, ngày 03 tháng 9 năm 2021

  THÔNG BÁO

  Về việc nộp Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 05, 06

  ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

  Căn cứ theo Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ theo Quyết định số 176/QĐ-TĐHTPHCM ngày 11/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp – đợt 1 năm 2021 cho sinh viên đại học chính quy ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (khóa 05);

  Căn cứ theo Quyết định số 329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 12/4/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc giao đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy khóa 06 (lần 1) – đợt 2 năm học 2020-2021 ngành Kỹ thuật tài nguyên nước.

  Khoa Tài nguyên nước thông báo thời gian nộp đồ án tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

  1. Nộp đồ án tốt nghiệp

  • Thời gian: Ngày 15/9/2021.
  • Hồ sơ dạng file (ghi tên thư mục như sau: mãsốsinhviên_họvàtên_lớp rồi nén định dạng rar hoặc zip) bao gồm:

              + Đơn xin bảo vệ đồ án tốt nghiệp;

              + Đồ án: 01 bản PDF;

              + Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn;

              + Phiếu theo dõi tiến độ làm đồ án tốt nghiệp.

  Ghi chú: Trường hợp sinh viên muốn gia hạn thời gian làm đồ án: nộp Đơn xin gia hạn bảo vệ đồ án tốt nghiệp (có xác nhận của người hướng dẫn).

  2. Thời gian chấm phản biện

  • Giảng viên phản biện: chấm Đồ án và gửi “Bản nhận xét của giảng viên phản biện” cho khoa: từ ngày 20/9 - 27/9/2021;
  • Sau ngày 27/9/2021, sinh viên nhận bản nhận xét phản biện từ khoa và chỉnh sửa lại đồ án (nếu được đồng ý cho bảo vệ).

  3. Nộp đồ án tốt nghiệp (bản sau chỉnh sửa)

  • Thời gian: Ngày 04/10/2021.
  • Hồ sơ dạng file (ghi tên thư mục như sau: mãsốsinhviên_họvàtên_lớp rồi nén định dạng rar hoặc zip) bao gồm:

              + Đồ án: 01 bản PDF;

              + Bản Giải trình chỉnh sửa;

  4. Thời gian và hình thức bảo vệ đồ án tốt nghiệp: Thông báo sau theo kế hoạch của Nhà trường. 

   

   

                                                                                                                 KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                             Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật