LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ