Khoa Luật và Lý luận chính trị - Giới thiệu

Khoa Luật và Lý luận chính trị - Giới thiệu
Ngày đăng: 26/09/2021 00:00:00:AM | 61
 Mục lục bài viết

  KHOA LUẬT VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

  Khoa Luật và Lý luận chính trị (Khoa) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Trường). Khoa được thành lập trên cơ sở tiền thân là Tổ Bộ môn Mác-Lênin, tách ra từ Tổ Bộ môn Văn hoá khi thành lập Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 9 năm 2006, với đội ngũ ban đầu gồm có 05 cán bộ, giảng viên. Đến ngày 07 tháng 10 năm 2008, Tổ Bộ môn Mác-Lênin được nâng cấp và đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2017, theo Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường, Khoa Lý luận chính trị đổi tên thành Khoa Luật và Lý luận chính trị như hiện nay. Khoa được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường.

           Hình 1. Thầy, Cô tham dự họp mặt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020

  1. Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ:

  Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Khoa đã trải qua các thời kỳ lãnh đạo, quản lý:

  • Từ năm 2006 – 2007: Thầy Nguyễn Thanh Tâm, Tổ trưởng;
  • Từ năm 2007 – 2008: Thầy Đỗ Ngọc Loan, Phó Hiệu trưởng kiêm Phụ trách;
  • Từ tháng 3/2008 – 9/2008: Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa, Tổ trưởng;
  • Từ tháng 10/2008 đến năm 2011: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trưởng Khoa;
  • Từ năm 2012 – tháng 5/2016: ThS. GVC. Nguyễn Tiến Hữu, Phụ trách Khoa.
  • Từ tháng 6/2016 – tháng 3/2017: TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phụ trách Khoa;
  • Từ tháng 4/2017 đến 4/2018: ThS. NCS Hồ Ngọc Vinh, Phụ trách khoa;
  • Tháng 5/2018 đến nay: TS. Hồ Ngọc Vinh, Trưởng khoa.

  Hiện nay, Khoa có tổng số 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có 13 cán bộ giảng dạy, 01 giáo vụ Khoa. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý gồm có: Trưởng khoa và 02 Phó Trưởng khoa, 03 Trưởng Bộ môn (trong đó có 02 Trưởng bộ môn do Trưởng, Phó Trưởng khoa kiêm nhiệm). Về trình độ, Khoa có 13/13 (đạt 100%) giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 04 tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh.

  Hình 2. Thầy, Cô tham dự Đại hội Công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2019-2022

  2. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động:

   Khoa hiện nay có 03 bộ môn: Bộ môn Mác – Lê nin; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ môn Pháp luật.

  Khoa thực hiện công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực của khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa học pháp lý;

  Khoa quản lý và giảng dạy các học phần dành cho hệ đại học: Triết học Mác – Lê nin, Kinh tế chính trị Mác – Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương, Luật kinh tế. Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy học phần Triết học sau đại học.

  .           Khoa thực hiện chức năng tham mưu về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật và các hoạt động giáo dục khác đối với sinh viên, học viên;

            Khoa thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng Đảng viên mới; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Khoa còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

  Hình 3: Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao của Khoa

   3. Về một số thành tích nổi bật:

  • Khoa nhiều năm liền được Trường và Bộ công nhận tập thể lao động xuất sắc (2006, 2007, 2008, 2009, 2019, 2020);
  • Khoa đã 03 lần được tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vào các năm 2008, năm 2010 và năm 2020;

  - Chi bộ, Công đoàn Khoa được khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, 2020 và được Đảng ủy, Công đoàn Khối Cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên dương tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

  -  Bên cạnh thành tích tập thể, Khoa còn có nhiều cán bộ,giảng viên được khen thưởng các danh hiệu: 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2013; 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương ngành TNMT năm 2019, 03 cá nhân được tặng 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu thi đua- khen thưởng khác.

  Trong những năm tới, Khoa Luật và Lý luận chính trị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, xây dựng tập thể vững mạnh, có đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, gắn bó sự nghiệp giáo dục-đào tạo toàn diện sinh viên, học viên; góp phần thực hiện thành công Chiến lược Phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

   TRƯỞNG KHOA

  TS. Hồ Ngọc Vinh