BCH CÔNG ĐOÀN KHOA

BCH CÔNG ĐOÀN KHOA
Ngày đăng: 29/01/2024 21:07:46:PM | 53
 Mục lục bài viết

  Hiện tại Công đoàn bộ phận Khoa Luật và Lý luận Chính trị gồm 15 công đoàn viên: 

  DANH SÁCH BCH CĐBP KHOA LUẬT VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  01 Nguyễn Thị Hồng Hoa Phó Chủ tịch CĐCS
  02 Nguyễn Thị Ngọc Chủ tịch CĐBP
  03 Lương Ngọc Yến Phó Chủ tịch CĐBP
  04 Hồ Ngọc Vinh Ủy viên
  06 Vũ Thị Hạnh Thu Công đoàn viên
  07 Trần Thị Ngọc Hoa Công đoàn viên
  08 Đặng Hoàng Vũ Công đoàn viên
  09 Phạm Hữu Thanh Nhã Công đoàn viên
  10 Nguyễn Trọng Long Công đoàn viên
  11 Lê Thị Thanh Thúy Công đoàn viên
  12 Võ Thị Hồng Hiếu Công đoàn viên
  13 Đinh Thị Kim Lan Công đoàn viên
  14 Võ Đình Quyên Di Công đoàn viên