CHI BỘ

CHI BỘ
Ngày đăng: 01/02/2024 09:45:00:AM | 86
 Mục lục bài viết

  CHI BỘ KHOA

  1. Đồng chí: Nguyễn Hữu Cường - Bí thư chi

  2. Đồng chí:  Nguyễn Văn Cương - Phó bí thư

  3. Đồng chí: Lê Minh Chiến - UVBCH

  BCH Nhiệm kỳ 2022 - 2025

  ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM 2022-2025