Bộ môn Vật lý

Bộ môn Vật lý
Ngày đăng: 13/09/2023 14:56:25:PM | 49
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU BỘ MÔN VẬT LÝ

   1. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  HỌC HÀM/ VỊ

  EMAIL

    GHI CHÚ

  1

  Trần Bá Lê Hoàng

  Tiến sỹ

  tblhoang@hcmunre.edu.vn

  Trưởng Bộ Môn

  2

  Nguyễn Thanh Hằng

  Thạc sỹ

  nthanhhang@hcmunre.edu.vn

   

  3

  Đinh Thị Thúy Liễu

  Thạc sỹ

  dttlieu@hcmunre.edu.vn

   

  4

  Nguyễn Thi Như Dung

  Thạc sỹ

  ntndung@hcmunre.edu.vn

   

  5

  Hà Anh Đông

   Cử nhân hadong@hcmunre.edu.vn  

  2. GIẢNG DẠY

  Bộ môn thực hiện công việc giảng dạy các môn Vật lý cho tất cả các ngành học trong nhà trường.

  3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

  Đề cương môn học Cơ - Nhiệt    Xem chi tiết >>

  Đề cương môn học Điện Từ - Quang

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật